ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง เสถียร เลี้ยววาริณ นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE ประกาศแต่งตั้ง นายเสถียร เลี้ยววาริณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่  2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

MD-SCBLIFE

นายเสถียร เลี้ยววาริณ จะเข้ามารับหน้าที่ในการบริหาร กำหนดกลยุทธ์ขับเคลื่อนทิศทางการเติบโตของ SCBLIFE  เพื่อยกระดับขีดความสามารถในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ และการมุ่งพัฒนาทั้งด้านนวัตกรรมที่สอดรับต่อการปรับเปลี่ยนของเทคโยโลยี และการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศทุกด้านในระยะยาว  เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์กว่าหนึ่งล้านรายทั่วประเทศที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทดูแล ภายใต้นโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงพันธกิจหลักด้านสังคมในการมุ่งสร้างหลักประกันอันมั่นคงผ่านการประกันชีวิตให้แก่ครอบครัวไทย อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืน

นายเสถียร อายุ 52 ปี มีประสบการณ์และความชำนาญในอุตสาหกรรมและการบริการทางการเงินมากว่า 25  ปี  เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์องค์กร การพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ  การค้าระหว่างประเทศ และการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารในอดีต ถือได้ว่าเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอย่างดี ด้วยการเริ่มต้นชีวิตการทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ และยังเป็นพนักงานที่ได้รับทุนจากทางธนาคารฯ ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอีกด้วย ก่อนที่นายเสถียรจะก้าวเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ SCBLIFE ได้เคยร่วมงานกับสถาบันการเงินชั้นนำดูแลรับผิดชอบการบริหารงานในระดับสูงสุด ครอบคลุมหลายตำแหน่ง อาทิ ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์และธุรกิจ ผู้บริหารฝ่ายดิจิทัล แบงก์กิ้ง และผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด  บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ผู้บริหารแบงก์แอสชัวรันส์ ธนาคาร  ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ จากประสบการณ์ความชำนาญของนายเสถียร นับเป็นจุดแข็งที่เข้ามาเสริมศักยภาพให้กับ SCBLIFE ในการสร้างการเติบโตที่โดดเด่น และนำพาบริษัทให้ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง  ในฐานะบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของคนไทยที่เข้าใจ และมีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จทางการเงินที่มั่นคงให้แก่ลูกค้าชาวไทยทุกคน พร้อมช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งของ SCBLIFE ในฐานะที่เป็น “บริษัทประกันชีวิต ที่คุณไว้วางใจ” อีกด้วย


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE