สิงคโปร์โชว์เหนือเป็นประเทศแรกที่ใช้เทคโนโลยี Face Scan อย่างจริงจังครั้งแรกในโลก

  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  

Face Scan

เทคโนโลยี Facial Recognition หรือหลายคนเรียกสั้นๆ ว่า “Face Scan” ได้รับการจับตามองมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นรูปแบบการยืนยันตัวบุคคลที่ไม่ต้องใช้การสัมผัสและมีความแม่นยำสูง จนหลายรัฐบาลเตรียมนำเข้ามาใช้ในฐานข้อมูลประชากรของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะจีนที่มีจำนวนประชากรมหาศาล แต่เนื่องจากมีเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เทคโนโลยีดังกล่าวกลายเป็นแค่โครงการที่รอวันใช้งานจริง

แต่ดูเหมือนสิงคโปร์จะสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี Face Scan จนกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่ใช้การยืนยันใบหน้าที่ผูกกับบัตรประชาชน โดยกำหนดให้ปี 2564 ประชากรหลายล้านคนจะสามารถเข้าถึงการให้บริการจจากหน่วยงานของรัฐ, ธนาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะอื่นๆ ด้วยการสแกนใบหน้าอย่างรวดเร็ว ช่วยให้ไม่ต้องจำรหัสผ่านที่มีจำนวนมากและลดความเสี่ยงในการสัมผัส

Face Scan 3

นอกจากนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าไว้ที่สนามบิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบข้อมูลของนักเดินทาง โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะถ่ายภาพใบหน้าบุคคลในสภาวะแสงต่างๆ ซึ่งภาพเหล่านี้จะผูกกับฐานข้อมูลอื่นๆ ของบุคคลนั้น ไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางและใบผ่านงาน พร้อมที่ปรึกษาด้านดิจิทัลอย่าง Toppan Ecquaria ที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงาน GovTech ในด้านความปลอดภัย

โดยระบบสแกนใบหน้าจะถูกนำไปทดสอบในสำนักงานของรัฐบาลบางแห่ง รวมถึงหน่วยงานด้านภาษีและกองทุนบำนาญ ซึ่งระบบสแกนใบหน้าจะช่วยยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลจริงไม่ใช่ภาพถ่ายหรือภาพวิดีโอ ที่สำคัญธนาคาร DBS ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ยังขอเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทดลองระบบดังกล่าว

Face Scan 2

แม้จะมีข้อกังวลถึงเทคโนโลยีดังกล่าวในด้านจริยธรรมบางประเทศ รวมไปถึงการที่รัฐเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม แต่รัฐบาลสิงคโปร์ยืนยันที่จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการพัฒนาประเทศและทางธุรกิจ โดยยืนยันว่าเทคโนโลยีดังกล่าวถูกนำไปใช้แบบเฉพาะเจาะจงมากกว่าถูกนำไปใช้ในการเฝ้าระวัง

 

Source: Japan Today, BBC


  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา