พาชม TCDC COMMONS แหล่งการเรียนรู้ด้านการออกแบบประสบการณ์แห่งแรกของไทย

  • 98
  •  
  •  
  •  
  •  

template_6

ในยุคที่ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยแห่งการแข่งขันและการพัฒนาประเทศ การลงทุนในสาธารณูปโภคเพื่อการสร้างสภาพแวดล้อม การจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จึงตระหนักถึงศักยภาพขององค์กรเอกชนในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ จึงได้ดำเนินโครงการ TCDC COMMONS เพื่อเป็นช่องทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนในการจัดตั้งพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ การพบปะแลกเปลี่ยนไอเดีย และการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-working Space) ตลอดจนเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงผลงาน หรือจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับกลุ่มคนสร้างสรรค์ ได้พัฒนาและเติบโตอย่างมีคุณภาพ กลายเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม

ล่าสุด TCDC ร่วมกับ โครงการ ดับเบิ้ลยูดิสทริค (W District) เปิดตัว TCDC COMMONS UX Design – W District สาขา W District – UXD  (BTS สถานีพระโขนง ทางออก 3) แหล่งการเรียนรู้ด้านการออกแบบประสบการณ์แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับค้นคว้าหาความรู้ และสร้างชุมชนของกลุ่มคนทีทำงานในสายอาชีพออกแบบและพัฒนาโปรแกรม แอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ รวมไปถึงกลุ่มคนที่มีแนวความคิดที่อยากเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร

ภาพบรรยากาศ_นิทรรศการ UX Design (1)

บนพื้นที่กว่า 480 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือ วารสารเฉพาะทางกว่า 2,500 เล่ม พื้นที่ทำงานโคเวิร์คกิ้งสเปซ ห้องประชุม พื้นที่จัดเวิร์กช็อปและนิทรรศการ รวมไปถึงไฮไลท์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 2 ห้อง ได้แก่

ห้องดีไวซ์แล็บ (Device Lab) ห้องปฏิบัติการที่สามารถทดสอบผลงานการออกแบบเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นด้านการแสดงผลบนหน้าจอของอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาดพร้อมกัน เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลความแตกต่าง หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ไปพัฒนาต่อจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์

ภาพประกอบ_Device Lab

ห้องยูสอะบิลิตี้แล็บ (Usability Lab) ห้องปฏิบัติการสำหรับนักออกแบบยูเอ็กซ์ เพื่อทดลองต้นแบบผลิตภัณฑ์และเก็บข้อมูลอย่างละเอียด สำหรับหาจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปพัฒนาและผลิตจริง ซึ่งภายในห้องปฏิบัติการจะประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของตา (Eye Tracking) เพื่อค้นหาจุดสนใจบนหน้าจอ และอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นสมอง (Brainwave Tracking) เพื่อค้นหาการตอบสนองของสมองในขณะเล่นเกมหรือใช้ผลิตภัณฑ์

ภาพประกอบ_Usability Lab

ภาพประกอบ_บันได ภาพประกอบ_ล็อบบี้ ภาพประกอบ_ห้องประชุม ภาพประกอบ_ห้องสมุด (1)


  • 98
  •  
  •  
  •  
  •