ภาพรวมการท่องเที่ยวของคนไทย (ครึ่งปีแรก) เน้นเที่ยวเมืองนอก

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-518467858-700

นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ ประเทศไทยมีวันหยุดยาวอยู่หลายช่วง ทั้งปีใหม่ สงกรานต์ หรือแม้แต่วันแรงงาน ส่งผลให้คนไทยได้ท่องเที่ยวกันมากขึ้น จากการคาดการณ์ล่าสุด ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยว่า ภาพรวมตลาดท่องเที่ยวของไทยในปีนี้จะขยายตัวมากขึ้น ร่วมกับการทำตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สถาบันการเงิน/ บัตรเครดิต เป็นต้น ซึ่งจะกระตุ้นการท่องเที่ยว และการใช้จ่ายของคนไทย

โดยครึ่งปีแรกคนไทยนิยมเที่ยวเมืองนอก “ญี่ปุ่น” คือจุดหมายปลายทางยอดฮิตของคนไทยในปีนี้ และคาดว่า จะมีคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นจำนวน 8.5-9.0 แสนคน

ส่วนปลายทางอันดับรองลงมา คือ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นปลายทางระยะใกล้ มีความสะดวกสบายเรื่องการเดินทางและวีซ่า ดังนั้น ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องควรนำเสนอขายผลิตภัณฑ์/บริการเพิ่มเติม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าคนไทย และชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยและต้องการเดินทางต่อไปท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2559 คาดว่า จะมีคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวกลุ่มประเทศในอาเซียนจำนวน 4.0-4.5 ล้านคน

ในขณะเดียวกัน แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคยุโรปเป็นอีกหนึ่งปลายทางที่คนไทยนิยม เช่น อังกฤษ เยอรมนี และฝรั่งเศส โดยในปีนี้ คาดว่าคนไทยจะท่องเที่ยวยุโรปมากขึ้น ด้วยแรงหนุนจากการแข่งขันของสายการบินต่างๆ เช่น โปรโมชั่นด้านราคา ธุรกิจโลว์คอสต์แอร์ไลน์ของยุโรปขยายเส้นทางการบินมายังประเทศไทย ทำให้ค่าตั๋วโดยสารมีให้เลือกหลายระดับ ที่เป็นตัวดึงดูดลูกค้ากลุ่มไปครั้งแรก และกลุ่มที่เคยไปแล้ว นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปีนี้จะมีคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ 7.4 ล้านคน หรือเติบโต 6%

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องควรติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เช่น ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ (สถานการณ์การก่อการร้ายในต่างประเทศ) ภัยธรรมชาติที่อาจจะกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงเรื่องค่าเงินที่อาจส่งผลต่อการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •