ธนชาตประกันภัย ชวนนักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมโครงการ Drive DD United

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Drive DD รวม-700

เพราะวัยรุ่น เป็นวัยที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์สูงที่สุด บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ และต้องการลดความเสี่ยง ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการ “ธนชาตประกันภัย Yes, We Safe” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ที่มุ่งส่งเสริมสร้างความปลอดภัย และด้านความช่วยเหลือ ที่มุ่งสนับสนุนให้ความช่วยเหลือจากปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

คุณพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวภายในงานว่า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ด้วยการสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 นี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ โครงการ “Drive DD United” ประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “รณรงค์การเมาไม่ขับและไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ” ด้วยการเชิญชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุรา และเล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถสูงสุด เข้าร่วมเป็น Drive DD United หนึ่งในผู้สนับสนุนความปลอดภัยบนท้องถนน ได้แสดงความรู้ความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่รถยนต์ที่ดี ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและร่วมสร้างสังคมที่ดีร่วมกัน

นอกจากนี้ ธนชาตประกันภัย ยังได้ร่วมมือกับน้องๆ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาร่วมเชิญชวนเพื่อนๆ เข้าสมัครโครงการ “ธนชาตประกันภัย Yes, We Safe” เพราะเล็งเห็นว่าคนรุ่นเดียวกัน จะเข้าถึงคนวัยเดียวกันได้ดีกว่า และยังจัดทำวิดีโอที่สื่อถึงคุณลักษณะด้านการรณรงค์การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย และตระหนักถึงปัญหาจากการขับขี่รถยนต์ขณะมึนเมาหรือใช้โทรศัพท์มือถือ ในการแสดงความคิดเห็น แบ่งปันแนวคิด กับกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกัน

เกณฑ์การรับสมัคร

• นักศึกษาและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดชั้นปี อายุไม่เกิน 26 ปี และยังมีสถานะเป็นนักศึกษา
• รับสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
• สมาชิกในแต่ละทีมไม่สามารถเข้าร่วมในทีมอื่นได้
• ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล ที่มูลค่าสูงสุดเท่านั้น

รางวัลการประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

– คลิปวิดีโอที่มีผลงานสร้างสรรค์ (Creativity)
– คลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity)

รางวัลของผู้ชนะการประกวดทั้ง 2 ประเภท

1. ทริปท่องเที่ยวทั้งทีม ณ ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนสูงสุด
2. ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

พิเศษสุด!!!

1. ทีมที่ร่วมสมัคร จะได้รับการอบรมทำคลิปจาก YouTube Thailand
2. ผลงานที่เข้ารอบ 25 ทีมสุดท้าย จะมีโอกาสได้เผยแพร่ที่โรงภาพยนตร์ SF

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive dd United ได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 21 กันยายน 2558 ติดตามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/driveDDUnited

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •