เผย 10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ประจำปี 2561

  • 193
  •  
  •  
  •  
  •  

 

template_1

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลการวิจัย 10 กลุ่มธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ประจำปี 2561 โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนจากยอดขาย ต้นทุน กำไรสุทธิ ความสอดคล้องของธุรกิจกับกระแสนิยม และปัจจัยเสี่ยงและการแข่งขัน พบว่า ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์ เป็นธุรกิจดาวรุ่งอันดับ 1 ประจำปี 2561 มีปัจจัยมาจากนโยบายส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตระดับชุมชน ส่งผลให้ประชากรเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น และส่วนใหญ่เป็นการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน

ตามมาด้วย อันดับ 2 ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม
อันดับ 3 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
อันดับ 4 ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว
อันดับ 5 ธุรกิจปิโตรเคมีและพลาสติก และธุรกิจโลจิสติกส์
อันดับ 6 ธุรกิจค้าปลีกโมเดิร์นเทรด ธุรกิจบริการด้านการเงิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
อันดับ 7 ธุรกิจยา
อันดับ 8 ธุรกิจด้านการศึกษา และธุรกิจท่องเที่ยว
อันดับ 9 ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโหราศาสตร์ เครื่องรางและของขลัง
อันดับ 10 ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจเสริมสวย

ทางฝั่งของธุรกิจดาวร่วง อันดับ 1 คือ ธุรกิจหัตถกรรมดั้งเดิม
อันดับ 2 ธุรกิจเหมืองแร่
อันดับ 3 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และธุรกิจเช่าหนังสือ
อันดับ 4 ธุรกิจจำหน่าย ผลิตแผ่นและเครื่องเล่นซีดี
อันดับ 5 ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน
อันดับ 6 ธุรกิจเคเบิลทีวี
อันดับ 7 ธุรกิจสินค้าเกษตร อาทิ ยาง ปาล์ม และข้าว
อันดับ 8 ธุรกิจโทรศัพท์มือสอง
อันดับ 9 ธุรกิจร้านค้าดั้งเดิม
อันดับ 10 ธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ต

 

 


  • 193
  •  
  •  
  •  
  •