อลังการงานสร้าง เมื่อ True IDC เปิด Data Center แห่งใหม่ ส่งผลให้มีพื้นที่รวมกว่า 17,000 ตารางเมตร

  • 169
  •  
  •  
  •  
  •  

True-IDC-01

True IDC เปิดตัว Data Center แห่งใหม่ภายใต้ชื่อ True IDC – East Bangna ด้วยงบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ทั้งโดดเด่นด้วยนวัตกรรมและการออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมล่าสุด จัดเต็มอุปกรณ์คุณภาพมาตรฐานสากล ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมให้บริการองค์กรธุรกิจ ทั้งภาครัฐ องค์กรธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ ทั้งไทยและบริษัทข้ามชาติ

โดย True IDC ชี้ว่า เทคโนโลยีไอทีประกอบไปด้วยโครงสร้างหลัก 4 ประการ ทั้ง Digital Infrastructure, Digital Economy, Digital Government และ Digital Society ซึ่งที่ผ่านมา True IDC ได้ให้บริการทั้ง Data Center และ Cloud service โดยตลาดรวมของ Data Center ทั้งประเทศไทยเติบโตขึ้น 14% ขณะที่ Data Center ของ True IDC เติบโตขึ้น 31% ส่วนตลาดรวมของ Cloud Service ทั้งประเทศเติบโตอยู่ที่ 22% แต่ True IDC ในส่วนของ Cloud service สามารถเติบโตได้ถึง 63%

True-IDC-02

สำหรับศูนย์ Data Center ของ True IDC ประกอบไปด้วย True IDC – North เมืองทองธานี ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนเหนือ, True IDC – MidTown รัชดา และ True IDC – MidTown พัฒนาการ ครอบคลุมพื้นที่ย่านใจกลางกรุงเทพฯ และที่แห่งใหม่ล่าสุด True IDC – East Bangna ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก เมื่อรวมศูนย์ Data Center ทั้ง 4 แห่งจะทำให้มีพื้นที่รวมกว่า 17,000 ตารางเมตร ถือเป็นผู้ให้บริการ Data Center ที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย

True-IDC-03

นอกจากนี้ True IDC – East Bangna ยังมีจำนวนแร็ครวมทั้งสิ้นกว่า 500 แร็คมีศักยภาพรองรับความต้องการของลูกค้าองค์กรธุรกิจได้ พร้อมด้วยอุปกรณ์และระบบอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานสากล ตัวอาคารออกแบบโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยที่มีความหนาแน่นถึง 10 ระดับ ที่สำคัญยังเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่ได้นำระบบ Automated Robot Transporter มาใช้อำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไอทีของลูกค้าไปยังแร็คที่จัดเตรียมไว้

True IDC-04

True IDC-05

โดยที่ True IDC – East Bangna จะให้บริการใน 3 รูปแบบ ประกอบไปด้วย การให้บริการแบบ Co-Location ให้ลูกค้าเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บระบบ Server และข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า โดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายใน True IDC – East Bangna, การให้บริการ Cloud Service ซึ่งจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงปลายปีนี้ และบริการ Professional Service ที่จะมีทั้งการให้บริการเป็น DR Site (Disaster Recovery), การให้บริการ Backup ข้อมูล, การทำ Migration เป็นต้น

True IDC-06


  • 169
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา