“uberASSIST” บริการทางเลือกใหม่ในการเดินทางที่ดีขึ้นของผู้พิการและผู้สูงอายุ

  • 2.1K
  •  
  •  
  •  
  •  

การเดินทางนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยได้ในปัจจุบัน ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ใช้บริการการเดินทางสาธารณะอื่น ๆ ยังคงต้องการบริการที่เป็นมิตร สะดวก และปลอดภัยที่มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

IMG_8109

Uber ได้เสนอทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางให้แก่ ผู้พิการ และ ผู้สูงอายุ ด้วยการเปิดบริการใหม่ “uberASSIST” ที่จับมือกับภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้Transportation For All(T4A) เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมให้ความรู้แก่พาร์ทเนอร์ร่วมขับที่สนใจเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการของ “uberASSIST”

IMG_8045

ผู้ที่สนใจจะเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมขับของ uberASSIST นั้น จะต้องผ่านหลักสูตรกิจกรรมให้ความรู้และต้องผ่านการทดสอบเพื่อที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการด้วยความเข้าใจ ใส่ใจ ไว้วางใจได้ และปลอดภัย ที่สำคัญ ต้องให้บริการในฐานะลูกค้า เป็นทางเลือกให้กับพวกเขา ไม่ใช่ให้บริการแบบสงเคราะห์แต่อย่างใด

MAII8593 (2)

 

“ประเทศไทยมีระบบขนส่งสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับประชาชน แต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้คนพการไม่สามารถใช้บริการเหล่านั้นได้จริง เรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นพันธมิตรกับ uberASSIST ที่เสนอทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ” คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย หัวหน้าสำนักงานองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (DPI-AP) และพันธมิตร T4A กล่าว

IMG_7937

เนื่องจาก uberASSIST เป็นบริการที่พึ่งเปิดใหม่ของ Uber ในช่วงเริ่มแรกนี้ จึงมีจำนวนพาร์ทเนอร์ร่วมขับเพียง 39 คน ดังนั้นการเรียกใช้บริการในช่วงเริ่มแรกนี้อาจต้องใช้เวลาในการรอนานสักเล็กน้อย ในส่วนของอัตราค่าโดยสารนั้นจะคิดอัตราเดียวกันกับบริการ uberX และ uberFLASH และผู้โยสารสามารถแจ้งความต้องการเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกด้านการเดินทางเช่น มีรถเข็น เป็นผู้พิการทางการมองเห็น หรือพิการทางการได้ยิน ก็สามารถแจ้งพาร์ทเนอร์ร่วมขับตั้งแต่ก่อนเรื่มเดินทางได้เลย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

 


  • 2.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE