วัยเก๋ามาทางนี้!! คาเฟ่อเมซอน เปิดรับผู้สูงวัยเข้าทำงานในร้าน โดยนำร่องที่สาขากระทรวงการพัฒนาสังคมฯเป็นแห่งแรก

  • 581
  •  
  •  
  •  
  •  

 

โอกาสของผู้สูงวัยที่ยังมีไฟอยู่มาถึงอีกแล้ว เพราะล่าสุดทาง ‘คาเฟ่อเมซอน’ (Café Amazon) ได้มีประเดิมเปิดรับผู้สูงวัยเข้ามาทำงานในร้าน ซึ่งเริ่มสาขาแรกที่ Café Amazon for Chance กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อนจะมีการเปิดรับเพิ่มเติมในอนาคต

สำหรับสาขาที่เปิดโอกาสรับผู้สูงวัยหลังเกษียณอายุมาทำงานในร้านแห่งนี้ เป็นสาขาที่ 7 ของร้านคาเฟ่อเมซอน เพื่อการสร้างโอกาส หรือ Café Amazon for Chance บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด  (มหาชน) หรือโออาร์ ตั้งเป้าหมายส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมถึงรองรับการก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยที่มีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในสัดส่วนมากกว่า 10 %ของจำนวนประชากรทั้งหมด

ส่วนงานที่เปิดรับนั้น มีทั้งเป็นผู้ชงกาแฟ หรือบาริสต้า และทำงานด้านอื่น ๆ โดยร้านนี้ถูกออกแบบอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการทำงานของผู้สูงวัย เช่น การออกแบบความสูงของชั้นวางวัตถุดิบให้เหมาะสมและปลอดภัยในการทำงาน , การใช้เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกและรักษารสชาติให้คงมาตรฐาน การจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น

ปัจจุบัน Café Amazon for Chance เปิดให้บริการแล้ว จำนวน 7 สาขา ในกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดชลบุรี ได้แก่ สาขาหอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา , สาขาสนามลู่ปั่นจักรยาน เจริญสุขมงคลจิต   สุวรรณภูมิ , สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่ , สาขากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , สาขาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรณ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) , สาขาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และสาขาโรงพยาบาลแหลมฉบัง โดยตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อเพิ่มเติมสาขารวมเป็น 11 แห่ง ซึ่งจะเปิดรับคนเข้ามาทำงานครอบคลุมทั้งผู้พิการทางหู ทหารผ่านศึก และผู้เป็นโรคออทิสติก


  • 581
  •  
  •  
  •  
  •