มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ขอเชิญ “ร้อยรวม ๖,๐๐๐ ดวงใจ ถวายพระพรชัย ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ของเรา”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

PCC

ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษาในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำเว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์ เพื่อให้สาธารณชนได้แสดงความจงรักภักดีด้วยการ ร่วมลงนามถวายพระพร “ร้อยรวม ๖,๐๐๐ ดวงใจ ถวายพระพรชัย ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ของเรา” ได้ที่ http://prathep60th.ccfthai.or.th

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็นวาระครบรอบ ๔๐ ปีแห่งการทำงานของมูลนิธิฯ เป็น ๔๐ ปีแห่งการสนองพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในสวัสดิภาพและการศึกษาของเด็กๆ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับมูลนิธิฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ตลอด ๔๐ ปีแห่งการทำงานช่วยเหลือเด็กยากไร้ให้พ้นจากความยากจน มีเด็กดีนับแสนคนก้าวข้ามผ่านพ้นจากความยากไร้ ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการจนประสบความสำเร็จอย่างงดงาม หลายคนสามารถทำความฝันให้เป็นความจริงได้ มีโอกาสเรียนจบการศึกษาขั้นสูง เปลี่ยนบทบาทจากผู้รับเป็นผู้ให้ ส่งต่อความโชคดีสู่เด็กรุ่นน้องๆ ต่อไป ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีเด็กในความดูแลจำนวน 57,328 คน ใน 32 จังหวัดทั่วประเทศ

ในวโรกาสมหามงคลยิ่งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่ง มูลนิธิฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันแสดงความจงรักภักดีด้วยการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการช่วยเหลือเด็กยากไร้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น


  •  
  •  
  •  
  •  
  •