3เอ็ม ประเทศไทย ผนึกกำลังโครงการอาเซียนรวมใจ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยโควิด-19

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

3เอ็ม จับมือ 3 องค์กรยักษ์ใหญ่ร่วมตั้งโครงการอาเซียนรวมใจ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยโควิด-19 อาทิ กลุ่มผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย สตรีให้นมบุตร และคนในชุมชนของประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์ และประเทศไทย

3เอ็ม ร่วมกับ องค์กรยูไนเต็ดเวย์ (United Way Worldwide) มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) และ คอมมูนิตี้ เชส ออฟ โคเรีย (Community Chest of Korea) จัดตั้งโครงการอาเซียนรวมใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชน ที่ขาดแคลนอาหารและประสบปัญหาด้านสุขอนามัยในประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์ และประเทศไทยโดยประเทศไทย ได้รับเงินสนุนกว่า 2.6 ล้านบาทสำหรับโครงการดังกล่าว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ทำให้ประชากรจำนวนมาก ประสบกับภาวะความยากจนและความไม่มั่นคงทางด้านอาหาร ทั้งนี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) ได้ประเมินว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและการเลี้ยงชีพของแรงงานนอกระบบจำนวน 218 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 67 ของการจ้างแรงงานทั้งหมดในภูมิภาค และยิ่งไปกว่านั้น ทางธนาคารโลก (World Bank) ได้ประเมินสถานการณ์ว่า ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวจะผลักดันให้ประชากรเผชิญกับภาวะยากจนเพิ่มขึ้นถึง 11 ล้านคน

โครงการในระยะแรก จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เข้าถึงอาหารและสุขอนามัยพื้นฐานต่าง ๆ สำหรับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง เช่น ครอบครัวที่มีเด็ก คนพิการ ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย สตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร ในประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์ และประเทศไทย โดยให้ทุนสนับสนุนผ่านองค์กรการกุศลในประเทศเหล่านั้นที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศและทั่วภูมิภาค เพื่อสร้างการตระหนักรู้และให้ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้พ้นจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

โจเซ่ เปโดร เฟราว (José Pedro Ferrão) ประธานองค์กรยูไนเต็ดเวย์ (United Way Worldwide) กล่าวว่า “รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับมูลนิธิอาเซียน ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การแพร่ระบาดครั้งนี้เป็นความท้าทายครั้งใหม่ของมวลมนุษยชาติ แต่ยังมีความเชื่อมั่นว่าพวกเราจะสามารถรองรับการช่วยเหลือด้านอาหารและด้านอื่น ๆ ด้วยการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้ และยินดีร่วมงานกับมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจนสามารถฟื้นตัวได้ในระยะยาว”

มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) และองค์กรยูไนเต็ดเวย์ (United Way Worldwide) จะร่วมมือกับองค์กรการกุศลในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย เพื่อนำทุนช่วยเหลือจำนวน USD 160,000 ที่ได้รับจากองค์กร 3เอ็มมาจัดสรรให้ผู้ประสบภัยในชุมชนกว่า 5,000 ครัวเรือนในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย และสร้างความมั่นใจได้ว่าความช่วยเหลือดังกล่าวจะส่งไปถึงผู้ประสบภัยของทั้ง 2 ประเทศอย่างแท้จริง

นางวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหารบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะให้ความช่วยเหลือชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่ง ในทุนจำนวน USD 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่บริษัท 3เอ็ม สำนักงานใหญ่ ได้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ทั่วโลก และเรารู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่เงินบางส่วน จะถูกนำมาสนับสนุนช่วยผู้ประสบภัยในประเทศมาเลเซียและไทยในช่วงเวลาที่ยากลำบาก โดยประเทศไทยได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 2.6 ล้านบาท”

ทั้งนี้ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเมียนมาร์ได้รับทุนช่วยเหลือจำนวน USD 30,000 จาก Community Chest of Korea ประเทศเกาหลี โดยจะทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลเพื่อนำอาหาร อุปกรณ์สุขอนามัย และข้อมูลความรู้ด้านการป้องกันโควิด-19 นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 1,700 คน

ยอน ซอน คิม (Yean-sun Kim) เลขาธิการ คอมมูนิตี้ เชส ออฟ โคเรีย (Community Chest of Korea) กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นโอกาสอันมีค่าอย่างยิ่งที่ทำให้พวกเราได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชนเมียนมาร์ ที่ต้องประสบความเดือดร้อนจากภาวะขาดแคลนอาหาร จากวิกฤตโควิด-19ในครั้งนี้ และความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับองค์กรยูไนเต็ดเวย์ (United Way Worldwide) ทำให้เกิดการระดมทุน แนวทางการพึ่งพาตนเอง และการสร้างศูนย์รวมแห่งการแบ่งปันอย่างยั่งยืนที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีความยินดีที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความร่วมมือในภาคสังคม ในการช่วยเหลือชุมชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19”

โครงการอาเซียนรวมใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยโควิด-19 เป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ให้ความสำคัญของความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในอาเซียนเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโรคชนิดใหม่ที่กระจายเป็นวงกว้างทั่วโลก

ดร.หยาง มี่อิง ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน กล่าวว่า “โครงการอาเซียนรวมใจ ได้พยายามสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในระดับนานาชาติและระดับท้องถิ่น เพื่อร่วมกันส่งความช่วยเหลือให้ไปถึงผู้ประสบภัยโควิด-19 อย่างแท้จริง”

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •