9 บทเพลง 9 ความหมาย จากเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจ

  • 251
  •  
  •  
  •  
  •  

20121217164340-700
ภาพจาก http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com

กว่า 48 บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็ดพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี พระราชนิพนธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสาน โดยแต่ละเพลงล้วนมีท่วงทำนองที่จับใจ และความหมายที่ลึกซึ้ง ในบทความนี้เราได้นำ 9 บทเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจ มาบอกเล่าถึงความหมายสั้นๆ และที่มาของเพลง เพื่อให้ผู้อ่านได้ร่วมระลึกถึงพ่อหลวงไปด้วยกัน

แสงเทียน (Candlelight Blues)

ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดช
คำร้อง : รองศาสตราจารย์ สดใส พันธุมโกมล

“แสงเทียน” เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรก ที่ทรงแต่งทำนองตั้งแต่มีพระชนมายุ 18 พรรษา และได้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาไทย โดยได้รองศาสตราจารย์ สดใส พันธุมโกมล ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ และในเวอร์ชั่นภาษาไทยบทเพลงแสงเทียน กล่าวถึง “สัจธรรม” ของชีวิตได้ดีที่สุด แม้จะจุดเทียนบวงสรวงเทพเจ้า สวดมนต์เช้าค่ำ เราก็หนีความตายไม่พ้น เปรียบชีวิตดั่งแสงเทียนที่ย่อมมีวันดับไป ในวันที่ยังหายใจอยู่ ก็ควรทำความดี หมั่นทำบุญทำทาน เพื่อเตรียมผจญชีวิตใหม่

สายฝน (Falling Rain)

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

“สายฝน” เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 3 ทรงพระราชนิพนธ์ในพ.ศ. 2489 บทเพลงพรรณาถึงสายฝน ที่มอบความชุ่มฉ่ำ และความอุดมสมบูรณ์ แม้สายฝนจะกระหน่ำแรงจนแทบถอนรากถอนโคน แต่พืชพรรณไม้ยังคงสวยงาม เปรียบได้กับอุปสรรคที่เข้ามา หากเราก้าวผ่านไปได้ เราก็จะยืนหยัดอย่างสง่างามได้เหมือนต้นไม้เหล่านี้

ใกล้รุ่ง (Near Dawn)

ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดช
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

“ใกล้รุ่ง” เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 4 ด้วยทำนองแจ๊สที่ฟังสบายๆ เหมาะกับยามเช้า ในบทเพลงพรรณาถึงความสวยงามของบรรยากาศใกล้รุ่ง การเพลิดเพลินใจเมื่อฟังเสียงไก่ขัน หรือแม้แต่การเฝ้ารอพระอาทิตย์ขึ้น ที่ส่องสว่างและให้ความอบอุ่นกับเราทุกคน อีกทั้งยังสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และสร้างแรงใจให้คนไทยไม่ละทิ้งความหวัง เหมือนกับพระอาทิตย์ที่ขึ้นทุกวัน

ชะตาชีวิต (H.M. Blues)

ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

“ชะตาชีวิต” เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์ และเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย H.M. Blues ย่อมาจาก Hungry’s Men’s Blues หรือ นักดนตรีเพลงบลูส์ผู้หิวโหย ทั้งนี้ คำร้องเวอร์ชั่นภาษาไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นผู้ประพันธ์ โดยเนื้อหาจะพรรณาถึงความทุกข์ของผู้ที่ไร้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง ทว่า ในประโยคสุดท้าย “สักวันบุญมาชะตาคงดี” กำลังบอกเราว่า ให้มีความหวังต่อไป วันของเราอาจกำลังมาถึงในไม่ช้า

อาทิตย์อับแสง (Blue Day)

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

“อาทิตย์อับแสง” เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 8 ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2492 ขณะประทับแรมบนภูเขาในเมืองดาโวส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยเนื้อเพลงเปรียบความรักกับธรรมชาติ เช่น ในวันที่ห่างกันไกล เหมือนท้องฟ้ามีดมนหมองมัว และในคราวที่อยู่คู่กัน ท้องฟ้าก็สดใส

พรปีใหม่

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

“พรปีใหม่” เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 8 สำหรับคนไทยทุกคน คงไม่มีใครรู้จักเพลงนี้ เป็นบทเพลงแห่งความสุข และเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เป็นเพลงที่พ่อหลวงตั้งใจมอบให้คนไทยเนื่องในวันปีใหม่ จะเห็นว่าในเนื้อเพลง มีการใช้สรรพนามแทนตัวเองว่า “ข้า” ซึ่งมาจาก “ข้าพเจ้า” เพื่ออวยพรให้คนไทยมีความสุข ความเจริญ  “ข้าวิงวอน ขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี โปรดประทานพรโดยปราณี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย”

ยิ้มสู้ (Smiles)

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

“ยิ้มสู้” เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 16 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ.2495 เพื่อเป็นการปลอบขวัญ และให้กำลังใจแก่คนตาบอด “โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าคร้ามเกรง ตั้งหน้าชื่นเอาไว้ย้อมใจด้วยเพลง ไยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู้” ไม่ใช่แค่ผู้พิการทางสายตาเท่านั้น ใครที่กำลังทุกข์ หรือเจอเรื่องร้ายๆ ในชีวิต อย่าท้อถอย ให้หมั่นทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ยิ้มสู้กับอุปสรรคที่เข้ามา แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้

ลมหนาว (Love in Spring)

ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา

“ลมหนาว” เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 19 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2479 เพื่อพระราชทานแก่สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระราชูปถัมภ์ ลมหนาวมีจังหวะช้าชวนเหงา ที่เปรียบเทียบความรักกับธรรมชาติ ยามรักสมดังฤทัย มองสิ่งใดก็ดูสวยงามแจ่มใส แต่ในยามผิดหวังกับความรัก น้ำตาหลั่งรินคล้ายสายฝน มองสิ่งใดก็เศร้าหมองไปหมด

ความฝันอันสูงสุด

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

“ความฝันอันสูงสุด” เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 43 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2514 มีความหมายปลุกใจให้คนไทยรู้สึกเข้มแข็งและรักชาติ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หรือประชาชนทั่วไป เตือนสติให้ทุกคนทำความดีอย่างไม่ท้อถอยเพื่อประเทศชาติ

 

 


  • 251
  •  
  •  
  •  
  •  
Top