ตำรวจผสานกรมเจ้าท่าประกาศปิดเส้นทางการจราจรทั้งทางน้ำและทางบกช่วงวันพระราชพิธีฯ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Y29udGVudHMlMkZmaWxlcyUyRld1dHRpY2hhaSUyRjAxMDM2MCUyRjAyMDM2MCUyRjA0MTA2MCUyRjU5ZDRhMWQ2MjQyN2IuanBn

สืบเนื่องจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เริ่มเตรียมความพร้อมในการซักซ้อมริ้วขบวนในช่วงวันที่ 7 ต.ค., วันที่ 15 ต.ค.และวันที่ 21 ต.ค.60 และช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันที่ 25-29 ต.ค.60

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุด ตำรวจและกรมเจ้าท่าจึงได้ทำการแจ้งปิดเส้นทางการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยช่วงการซักซ้อมในวันที่ 7 ต.ค., วันที่ 15 ต.ค.และวันที่ 21 ต.ค.60 จะแจ้งปิดการจราจรทางบกทั้งสิ้น 13 เส้นทาง ได้แก่ 1.ถนนเจริญกรุง, 2.ถนนสุรวงศ์, 3.ถนนพระราม 6, 4.ถนนพิษณุโลก, 5.ถนนราชดำเนิน, 6.ถนนเพลินจิต, 7.ถนนสาธรใต้, 8.ถนนสาธรเหนือ, 9.ถนนพระราม 4, 10.ถนนสุขุมวิท, 11.ถนนวิทยุ, 12.ถนนราชดำเนิน (นอก) และ 13.ถนนสนามไชย

Y29udGVudHMlMkZmaWxlcyUyRnBoZXQlMkYlRTAlQjglQUElRTAlQjglODQ2MCUyRjU5ZDRjZWExMDkwNGYuanBn

สำหรับในช่วงวันที่ 25-29 ต.ค.60 ที่เป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตำรวจได้แจ้งปิดการจราจรโดยรอบท้องสนามหลวง พร้อมทั้งห้ามนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด จอดรถทั้ง 2 ฝั่งถนนตลอดเวลารวม 18 เส้นทาง ได้แก่ 1.ถนนราชดำเนินใน, 2.ถนนสนามไชยทั้งเส้น, 3.ถนนหลักเมือง, 4.ถนนกัลยาณไมตรี, 5.ถนนเจริญกรุง, 6.ถนนพระพิพิธ, 7.ถนนท้ายวัง, 8.ถนนมหาราช (ข้างพระบรมมหาราชวัง), 9.ถนนมหาราช (ข้างวัดพระมหาธาตุ), 10.ถนนพระจันทร์, 11.ถนนเศรษฐการ, 12.ถนนเชตุพน, 13.ถนนพระยาเพชร, 14.ถนนหน้าพระลาน, 15.ถนนหน้าพระธาตุ, 16.ถนนราชินี, 17.ถนนพระอาทิตย์ และ18.ซอยสราญรมย์

Y29udGVudHMlMkZmaWxlcyUyRnBoZXQlMkYlRTAlQjglQUElRTAlQjglODQ2MCUyRjU5ZDRjZWIwNGIwNDEuanBn

ขณะที่กรมเจ้าท่าได้กำหนดแผนเตรียมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 เพื่อรองรับผู้โดยสารเรือที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวังและพระเมรุมาศท้องสนามหลวง รวมถึงบริเวณโดยรอบ

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเฉพาะชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ด้านเหนือสะพานกรุงธนบุรีจนถึงด้านใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ในช่วงวันที่ 25 ต.ค.60 ตั้งแต่เวลา 12.00-21.00 น., วันที่ 26 ต.ค.60 ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. และวันที่ 27 ต.ค.60 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.

ประกาศดังกล่าว กำหนดห้ามเดินเรือทะเล, เรือลากจูง, เรือลำเลียงสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตราย ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่และวันเวลาที่กำหนดยกเว้นเรือของหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กรณีมีเหตุจำเป็นกรมเจ้าท่าอาจประกาศงดใช้ท่าเรือฝั่งพระนครเป็นการชั่วคราว

1368439471

สำหรับเรือด่วนเจ้าพระยา ให้งดใช้ท่าเรือบริเวณท่าช้าง, ท่าพระอาทิตย์และท่าราชินีด้านเหนือโดยให้ใช้ท่าเรือเทเวศร์ด้านใต้, ท่าเรือตลาดยอดพิมานทดแทน ส่วนเรือข้ามฝากที่ให้บริการบริเวณท่าเรือพระจันทร์เหนือ, ท่าเรือมหาราชและท่าเรือท่าช้าง ให้ไปใช้ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนครแทนและเรือข้ามฝากที่ให้บริการบริเวณท่าเรือท่าเตียนให้ไปใช้ท่าเรือราชินีแทน ส่วนเรือบริการนักท่องเที่ยวด้านเหนือที่ใช้ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนครด้านใต้ให้ไปใช้ท่าเรือราชินีแทน

พร้อมกันนี้ กรมเจ้าท่ายังได้ร่วมกับสมาคมเรือไทย กำหนดให้เรือร้านอาหารและภัตตาคาร รวมถึงผู้ประกอบการเรือโดยสารที่แสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ สามารถให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยไม่คิดค่าโดยสาร ในจุดให้บริการทางด้านเหนือให้บริการรับ-ส่ง จำนวน 3 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือกระทรวงพาณิชย์-ท่าเรือท่าน้ำนนทบุรี-ท่าเรือสะพานพระราม 8,ด้านใต้ให้บริการรับ-ส่ง จำนวน 2 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือสาทร-ท่าเรือยอดพิมาน โดยให้บริการในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. และในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.

 

Source: PPTV

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE