ปิ๊งไอเดียเป๊ะ-ปัง อย่าเก็บไว้ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ชวนคนรุ่นใหม่ มาประกาศดังให้ทั่วโลกรู้

  • 10.7K
  •  
  •  
  •  
  •  

ประสบการณ์นอกห้องเรียน อาจจะสร้างแรงบันดาลใจดีๆ และช่วยจุดประกายพลังความคิดสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่นอยากพัฒนาชุมชนและประเทศชาติของตนเองให้ดีขึ้น

โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” อีกหนึ่งโครงการที่มอบประสบการณ์ดีๆ กับการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่หัวใจยั่งยืน ซึ่งกำลังกลับมาอีกครั้งในปีนี้

ด้วยความเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นรากฐานเสริมสร้างบุคลากรของประเทศ และจะส่งผลต่อไปสู่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งระดับประเทศและโลก ธนาคารกรุงไทย จึงเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการปลูกฝัง ส่งเสริมเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้คู่คุณธรรม ผ่านโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ที่มีมายาวนานกว่า 12 ปี โดยมีเป้าหมายให้เป็นเวทีแห่งโอกาส นำเอาคอนเซปต์ “ไอเดียเป๊ะ-ปัง” เพื่อให้เยาวชนไทยได้นำเอาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบดิจิตอล ไปร่วมพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

นับได้ว่าเป็นอีกโครงการที่สอดรับกับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ยุคนี้ ที่มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก และต้องการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคม การมีเวทีที่เสมือนเป็นประตูแห่งโอกาสให้พวกเขาได้ “ปล่อยของ” และลิ้มลองประสบการณ์ จึงตอบโจทย์ Learning by Doing สำหรับคนเจนฯ นี้

กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ยังเป็นอีกจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคม ชุมชน และประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และสร้างแนวคิดการตลาดเพื่อชุมชน

ซึ่งในปีที่ 13 นี้ โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ธนาคารกรุงไทย ยังคงเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับไม่เกินปริญญาตรีทั่วประเทศ ส่งโครงงานการดำเนินธุรกิจ พลิกฟื้นชุมชน ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่า 1,400,000 บาท

สำหรับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัล Public Favorite Award จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล นอกจากนี้15 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนดำเนินตามแผนงาน ทีมละ 50,000 บาท

แต่สิ่งสำคัญมากกว่ารางวัลคือการได้รับประสบการณ์มากคุณค่าที่อาจหาไม่ได้มาก่อน เนื่องจากเยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้จะมีโอกาสได้นำความรู้จากภาคทฤษฏี มาประยุกต์ใช้สู่ภาคปฏิบัติ เรียนรู้การวางกลยุทธ์ด้านการตลาด ช่วยโปรโมทชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชน ยกระดับให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ถือเป็นอีกประสบการณ์ล้ำค่าที่เยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้จะได้รับก่อนเข้าสู่วัยทำงานจริง

ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างเป็นระบบ ไปจนถึงการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะ นักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ ยังจะได้พบเพื่อนใหม่ ขณะเดียวกัน คุณครูและโรงเรียนยังสามารถประยุกต์การดำเนินโครงงานของนักเรียน เพื่อตอบโจทย์นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยหากวัดจากความสำเร็จของโครงการตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรมมา โครงการฯ ได้รับความสนใจจาก นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์จากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 3 หมื่นคน และก่อให้เกิดโครงงานต่างๆ มากมายกว่า 4,000 โครงงาน ซึ่งสะท้อนถึงผลตอบรับที่ดี

นอกจากนี้ หลายโครงงานมีการนำไปพัฒนาต่อยอดขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน ทำให้คนในชุมชนเพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน

กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 13 "ไอเดียเป๊ะ ชุมชนปัง"

เปิดรับสมัครแล้ว! กับโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 13การประกวดแผนการตลาดโปรโมทชุมชนพอเพียง ด้วย Digital Marketing • ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี• เงินรางวัลรวม 1.4 ล้านบาทสมัครได้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2562ทาง https://www.ktb.co.th/th/content/tonkla#กรุงไทย #ตันกล้าสีขาว #Digital #marketing #ไอเดียเป๊ะชุมชนปัง #กรุงไทยรักชุมชน

โพสต์โดย Krungthai Care เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2019

นักเรียนที่สนใจ สมัครทางช่องทาง Online ทาง www.ktb.co.th/csr หรือสามารถกรอกแบบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบไฟล์ Proposal ทาง https://forms.gle/KsSny6iSJi6QXg8RA หรือโทรสอบถามที่ 0 2208 4456

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 พ.ย. 2562


  • 10.7K
  •  
  •  
  •  
  •