รวมแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกบ้านหลัง 4 ทุ่ม เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องไป

  • 96
  •  
  •  
  •  
  •  

Document Curfew

ช่วงเวลา 4 ทุ่มถึงตี 4 ของทุกวันเป็นที่ทราบดีว่า เป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว หรือช่วงเวลาที่ห้ามออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น เพื่อจำกัดการรวมกลุ่มของผู้คนจำนวนมากในช่วงเวลากลางคืน ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 ส่วนผลของการเคอร์ฟิวสามารถเห็นได้จากตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อที่มีการรายงานสถานการณ์รายวัน

ปัญหาอยู่ที่ว่า หากช่วงเวลาหลัง 4 ทุ่มไปแล้ว เกิดมีความจำเป้นต้องเดินทางออกนอกบ้าน จะทำอย่างไรหรือมีอะไรยืนยันว่ามีธุระต้องออกนอกบ้านจริงๆ และเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจผิด เพราะการออกนอกบ้านช่วงเวลาเคอร์ฟิวถือเป็นการกระทำความผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินและมีอัตราโทษที่ค่อนข้างรุนแรง คงไม่มีใครที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจผิด

Documents
ที่มา: ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 

ด้วยเหตุนี้ในแฟนเพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จึงได้รวบรวมเอกสารสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านในช่วงเวลาเคอร์ฟิว สามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปขออนุญาตได้ที่ผู้อำนวยการเขตหรือสถานีตำรวจในท้องที่ ทั้งนี้หากไม่มีความจำเป็น ไม่ควรออกนอกที่พักเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และป้องกันการกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองหน่วยงานรัฐ
https://bit.ly/2Vq70sV

Document-01

 

แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น)
https://bit.ly/34w4Xaw

แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น) ในพื้นที่กรุงเทพฯ
https://bit.ly/2V2rRTT

แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
https://bit.ly/2VlF9dd

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเอกชน/ห้างร้าน
https://bit.ly/2RsClJZ

Document-02

 

Source: ศูนย์ข้อมูล COVID-19


  • 96
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา