เอกบุรุษที่ทั่วโลกต้องจดจำด้วยพระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีอันล้ำเลิศ

  • 307
  •  
  •  
  •  
  •  

PicsArt_10-29-05.03.31-picsay

กล่าวได้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์ทุกแขนง โดยเฉพาะเรื่องดินและน้ำที่ทั่วโลกต่างยอมรับในพระปรีชาสามารถ นอกจากนี้อีกพระองค์ยังทรงเป็นคีตะราชันย์ในระดับที่สามารถพระราชนิพนธ์เพลงอันที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก รวมถึงพระองค์ยังพระปรีชาด้านกีฬาที่เห็นได้จากทรงแข่งขันชนะเลิศในกีฬาเรือใบจนได้เหรียญทอง

นอกจากพระปรีชาสามารถดังกล่าวแล้ว พระองค์ยังทรงปรีชาสามารถในด้านการปกครองและอีกหนึ่งด้านพระปรีชาที่โดดเด่นไม่น้อยไปกว่าด้านอื่นๆ คือด้านเทคโนโลยี พระปรีชาของพระองค์ปรากฎเด่นชัดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ทรงสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าเอง รวมถึงทรงสร้างเครื่องรับวิทยุโดยซื้ออุปกรณ์มาประกอบเอง นอกจากนี้ทรงเชี่ยวชาญในเรื่องอัตราส่วน ทรงจำลองสิ่งของต่างๆ ได้หลายอย่าง ทรงประดิษฐ์เครื่องร่อนที่บินร่อนได้จริง ทรงจำลองเรือรบหลวงของไทยชื่อ “ศรีอยุธยา”

ไม่เพียงเท่านี้ในปีพ.ศ. 2497 พระองค์ทรงเสด็จฯ ไปทรงเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่นั่นพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นรถยนต์ขนาดใหญ่บังคับด้วยวิทยุที่เป็นผลงานของวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลกรุงเทพในปัจจุบัน เมื่อพระองค์ทรงสอบถามกับอาจารย์ที่ช่วยดูแลแล้ว พระองค์ก็ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 20,000 บาทเพื่อสร้างหุ่นยนต์ โดยให้ทางวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินการ

doctor_robot

หลังใช้เวลาระยะหนึ่งการสร้างหุ่นยนต์ก็สำเร็จ โดยพระองค์ทรงพระราชทานหุ่นยนต์ให้ใช้ในงานกาชาดเพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์ ดังนั้นหุ่นยนต์ตันนั้นจึงได้ชื่อว่า “คุณหมอพระราชทาน”  ไม่เพียงเท่านี้พระองค์ยังมีวิสัยทัศน์อันยาวไกล ทรงเห็นอนาคตด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ว่า หุ่นยนต์ทางการแพทย์สามารถทำการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยได้, สามารถตอบปัญหาทางจิตโดยไม่ต้องอายหมอ, ช่วยให้หมอรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อรุนแรงโดยไม่ต้องเสี่ยง, มีความแม่นยำในการผ่าตัด เป็นต้น

เรียกว่าคุณหมอพระราชทานเป็นหุ่นยนต์ในรูปแบบเสมือนมนุษย์หรือ Humanoid ในขณะที่นานาอารยะประเทศยังเพียงแต่คิดสร้างหุ่นยนต์แขนกลเพื่อนำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมและงานวิจัย ซึ่งสำหรับนานาอารยะประเทศยังเห็นว่าหุ่นยนต์ Humanoid เป็นเพียงนวนิยายวิทยาศาสตร์เท่านั้นไม่เพียงแต่เรื่องของหุ่นยนต์เท่านั้น

V0Hh5KIxnciz6o6N8D5XWcEViShsAJ8FvmYPUBMSibgnAmV-iP5hEFpAwQKBlTa0KX7_kJyHr6xrNv28DzkI5gU9KMGQbsLUmubar9mnpudZOw=w512-h288-nc-picsay

เทคโนโลยียานยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งพระปรีชาที่ประจักษ์ให้เห็นแก่ชาวไทยจวบจนปัจจุบันนี้ หากย้อนกลับไปในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยบอบช้ำอย่างหนักจากภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกที่เรารู้จักในชื่อ “วิกฤติต้มยำกุ้ง” ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยตกต่ำอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน หลายธุรกิจต้องปิดตัวลง หลายคนต้องเปลี่ยนสภาพจากเศรษฐีพันล้านกลายเป็นบุคคลล้มละลายที่แม้แต่ไม่มีเงินจะซื้อข้าวกิน

นั่นคือจุดที่ทำให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้น ไม่เพียงเท่านี้จากภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อย่างโตโยต้า (TOYOTA) ประสบภาวะขาดทุนจนมีแผนที่จะปลดคนงานออกจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้ประราชทานคำแนะนำแก่บริษัทโตโยต้า โดยทรงให้โตโยต้าผลิตรถยนต์ขนาดเล็กในราคาไม่แพงมาก นอกจากนี้ด้วยพระปรีชาด้านเทคโนโลยีพระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า ประเทศไทยฝนตกมากน้ำท่วมบ่อยหากท่อดูดอากาศอยู่บนเครื่องยนต์ก็จะช่วยให้รถยนต์สามารถลุยน้ำท่วมได้ในระดับหนึ่ง

จึงเป็นที่มาให้โตโยต้าดีไซน์ท่อดูดอากาศขึ้นมาสูงในระดับฝาเครื่องยนต์ นอกจากนี้พระองค์ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเช็คเงินสด 600,000 บาท เพื่อสั่งซื้อรถคันดังกล่าวโดยทรงขอให้ค่อยๆ ผลิตไม่ต้องรีบ สามารถผลิตช้าๆ ได้เพื่อให้แรงงานไทยในบริษัทมีงานทำต่อไป ไม่เพียงเท่านี้พระองค์ยังเล็งเห็นว่ารถยนต์ขนาดใหญ่ราคาแพงไม่เหมาะกับช่วงที่กำลังประสบวิกฤติเศรษฐกิจ การขายรถขนาดเล็กราคาประหยัดจะช่วยให้ขายได้ดีกว่าและช่วยให้โตโยต้าสามารถจ้างแรงงานคนไทยได้ต่อไป โดยโตโยต้าตั้งชื่อรถยนต์รุ่นนี้ว่า “TOYOTA SOLUNA”

37AC7EDE140E423A8B5DBBC9032FA0D2-picsay

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว โตโยต้าจึงได้ทำการออกแบบชื่อรุ่นของ Toyota Soluna เป็นภาษาไทยว่า “โตโยต้า โซลูน่า” พร้อมด้วยเลขรหัสเครื่องยนต์เป็นเลขไทย “๑.๕” ที่ติดท้ายรถ โดยผลิตออกมาเพียงจำนวน 600 คัน จวบจนปัจจุบันโตโยต้า โซลูน่าได้เปลี่ยนชื่อรุ่นและโฉมแต่ยังคงดีไซน์เครื่องยนต์เดิมภายใต้ชื่อ “TOYOTA VIOS”

Image-picsay

พระปรีชาด้านเทคโนโลยีของพระองค์ยังมีอีกมากมาย หากจะเขียนถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ คงต้องใช้เวลาเขียนไม่ต่ำกว่า 10 ปี ซึ่งพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทรงหวังให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่ดีมีสุข พระองค์ไม่ได้หวังให้คนไทยหรือประเทศไทยรวยมีเงินมีทองมากมาย หากแต่พระองค์มีพระราชประสงค์ให้คนไทยมีความสุขสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง พระอัจฉริยภาพยังแผ่ไพศาลไปถึงต่างประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านความยากจน

สมแล้วที่ประชาชนชาวไทยและชาวโลกจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มหาราชของโลกผู้อยู่เหนือจอมราชันย์ทั้งปวง 


  • 307
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา