พฤกษาใส่ใจสังคมไทย เดินหน้าปรับสภาพบ้านให้คนพิการ จ.ขอนแก่น สร้างความปลอดภัย พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

  • 74
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ทุกคนเกิดมาย่อมต้องการมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี แต่ยังมีคนอีกหลายกลุ่มในสังคมไทยที่ยังไม่มีโอกาสเช่นนั้น โดยเฉพาะคนพิการที่ใช้ชีวิตอยู่ตามชนบทต่างจังหวัด ต้องประสบปัญหากับความยากจนและความยากลำบากในการใช้ชีวิตภายในบ้านของตนเอง บ้านที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยและความปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการ

พฤกษา เรียลเอสเตท ผู้นำอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่มีเจตนารมย์มุ่งหวังอยากให้คนไทยทุกคนมี “บ้าน” ที่ต้องอยู่อย่างมีความสุขและไร้กังวล พร้อมร่วมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมและชุมชนเพื่อการเติบโตร่วมกันไปอย่างยั่งยืน เพราะเชื่อว่าบ้านเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการใช้ชีวิต พฤกษาจึงนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีมากว่า 26 ปี มาช่วยสร้างบ้านและปรับปรุงสภาพบ้านให้กับคนพิการจำนวน 6 ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” เนื่องจากบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละคน โดยส่วนใหญ่แล้วคนพิการเหล่านี้ไม่สามารถเดินเองได้ ต้องเคลื่อนที่ไปกับพื้นอย่างยากลำบาก บางคนต้องใช้ชีวิตทั้งกิน นอน อาบน้ำ และขับถ่ายรวมอยู่ในที่เดียวกัน และยังมีคนที่มีความพิการทางด้านสายตาไม่สามารถมองเห็นได้ ต้องใช้วิธีไต่เชือกเดินไปยังที่ต่างๆ ซึ่งหากสภาพบ้านยังไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตแล้ว คนพิการเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

การที่พฤกษาได้เข้าไปช่วยสร้างบ้านและปรับสภาพบ้านใหม่ให้กับคนพิการจะเป็นการช่วยพัฒนาพร้อมฟื้นฟูสมรรถนะของคนพิการให้กลับมาแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตโดยพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากคนพิการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยมีคนมาดูแล มีฐานะยากจน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ มีเพียงรายได้จากเงินสวัสดิการผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการยังชีพในแต่ละเดือนเท่านั้น

โครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” เป็นหนึ่งในโครงการที่พฤกษาใส่ใจช่วยเหลือสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ในด้าน Heart to Society ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดี และยังตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล ด้านการส่งเสริมให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกเหนือจากการได้ส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพให้กับคนพิการในครั้งนี้แล้ว ทางผู้บริหารและพนักงานพฤกษายังได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับคนพิการ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกขั้น

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 74
  •  
  •  
  •  
  •