ชวนดาวน์โหลด “สติกเกอร์ไลน์ช่วยน้อง” ร่วมดูแลเด็กกำพร้ากับมูลนิธิเด็กโสสะฯ

  • 2.1K
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าในประเทศมากว่า 48 ปี ได้มีการร่วมมือกับศิลปินดารา ได้แก่ โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน และนนท์ ธนนท์ จำเริญ นักวาดสติกเกอร์ไลน์อีก 2 ท่าน ได้แก่ Tetezz และ Art รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน จัดทำสติกเกอร์ไลน์และงานแถลงข่าวขึ้น ภายใต้แคมเปญ “สติกเกอร์ไลน์ช่วยน้อง” และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากซานิ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ มาเป็นพิธีกรรับเชิญในงานแถลงข่าว เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กๆ ในครอบครัวโสสะ และเพื่อเป็นการตอบโจทย์กับผู้คนทั่วไปให้ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม หรือที่อยากทำบุญแบบง่ายๆ ด้วยการร่วมสนับสนุนสติกเกอร์ไลน์

ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียบิดา มารดา ขาดญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ในรูปแบบของครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว ปัจจุบันมีเด็กๆ ที่อยู่ในการดูแลประมาณ 700 คน ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต ซึ่งเด็กจะได้รับการดูแลจากคุณแม่โสสะด้วยความรัก ได้เติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้อง มีบ้านซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเด็กที่มั่นคงปลอดภัยและมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน อีกทั้งยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนสามารถออกไปประกอบอาชีพ และพึ่งพาตัวเองในสังคมได้ต่อไป

ท่านสามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ทั้ง 4 แบบได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า มูลนิธิเด็กโสสะฯ หรือ SOSThailand ใน LINE Store และ LINE Sticker Shop ในช่อง Creators หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2XokQvn

เพียง 30 บาทของท่าน ที่ช่วยสนับสนุนสติกเกอร์ไลน์ จะทำให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเติบโตขึ้นในครอบครัวด้วยความรัก ความอบอุ่น อีกครั้งหนึ่ง ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิฯ ได้ที่ www.sosthailand.org  หรือ www.facebook.com/sosthailand หรือ โทร. 0 2380 1177

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 2.1K
  •  
  •  
  •  
  •