ชมภาพบรรกาศ “นิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ”

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

โซน 2 โรงขยายแบบเท่าจริง ศิลปกรรม และศิลปสำหรับงานสถาปัตยกรรม (4)-700

ก่อนจะถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เราอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องพระเมรุมาศ ผ่าน “นิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ” (Insight | Thai | Architecture) ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์ (OKMD) โดยความร่วมมือจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ศิลปะวิทยาการและความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ผ่านกรณีศึกษาพระเมรุมาศและพระที่นั่งทรงธรรม สถาปัตยกรรมชั่วคราวในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนำเสนอผ่าน 4 ส่วนจัดแสดง ได้แก่

1. โซน “คติจักรวาลและงานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย” นำเสนอความเชื่อทางศาสนาที่ส่งผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยและบอกเล่าถึงเนื้อหาการจัดสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบจากกรมศิลปากร รวมถึงความเปลี่ยนแปลงทางหลักวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างพระเมรุมาศในรัชกาลก่อนหน้า

โซน 1 คติจักรวาลและงานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย (1) โซน 1 คติจักรวาลและงานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย (2) โซน 1 คติจักรวาลและงานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย (3)

2. โซน “โรงขยายแบบเท่าจริง ศิลปกรรม และศิลปสำหรับงานสถาปัตยกรรม” แสดงกระบวนการร่างแบบพระเมรุมาศขนาดเท่าจริง และการจัดแสดงแบบร่างมือในส่วนงานสร้างพระเมรุมาศและพระที่นั่งทรงธรรม รวมถึงจัดแสดงศิลปะที่เป็นองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมชั่วคราวในพระราชพิธี

โซน 2 โรงขยายแบบเท่าจริง ศิลปกรรม และศิลปสำหรับงานสถาปัตยกรรม (1) โซน 2 โรงขยายแบบเท่าจริง ศิลปกรรม และศิลปสำหรับงานสถาปัตยกรรม (2) โซน 2 โรงขยายแบบเท่าจริง ศิลปกรรม และศิลปสำหรับงานสถาปัตยกรรม (3) โซน 2 โรงขยายแบบเท่าจริง ศิลปกรรม และศิลปสำหรับงานสถาปัตยกรรม (5) โซน 2 โรงขยายแบบเท่าจริง ศิลปกรรม และศิลปสำหรับงานสถาปัตยกรรม (6)

3. โซน “ครูสร้างนักออกแบบให้เป็นคน” บอกเล่าแนวคิดและวิถีการถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

โซน 3 ครูสร้างนักออกแบบให้เป็นคน (1) โซน 3 ครูสร้างนักออกแบบให้เป็นคน (2)

4. โซน “เวิร์กช็อปตามรอยสถาปนิกไทย” เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถทดลองทำงานศิลปะ อาทิ การฝึกเขียนแบบร่างลายไทยเบื้องต้น การทำตบสี

โซน 4 เวิร์กช็อปตามรอยสถาปนิกไทย (1) โซน 4 เวิร์กช็อปตามรอยสถาปนิกไทย (2) โซน 4 เวิร์กช็อปตามรอยสถาปนิกไทย (3) โซน 4 เวิร์กช็อปตามรอยสถาปนิกไทย (4) โซน 4 เวิร์กช็อปตามรอยสถาปนิกไทย (5)

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 – 7 มกราคม 2561 เวลา 10.30 – 21.00 น. ทุกวันอังคาร – อาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์) ณ ห้องแกลอรี่ ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •