#UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า ส่งต่อความยั่งยืน ระดมทุนช่วยเหลือคนขับเรือท่องเที่ยว พลิกฟื้นธรรมชาติให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

  • 31.8K
  •  
  •  
  •  
  •  

วิสัยทัศน์เรื่องความยั่งยืนในธุรกิจ อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่หลายปีมานี้เราจะเห็นว่าหลายๆ บริษัทมุ่งให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น โดยเฉพาะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2020 และยังไม่คลี่คลาย บีบคั้นให้องค์กรเห็นความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น รวมไปถึงโครงการช่วยเหลือต่างๆ ที่พอจะทำได้คนละไม้คนละมือ ซึ่งก็สอดคล้องกับ พันธกิจของธนาคารกรุงไทย ที่มุ่งหน้ามาเรื่องความยั่งยืนตลอด 55 ปีที่ผ่านมา

และโครงการล่าสุดอย่าง #UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ธนาคารกรุงไทยได้จับมือกับ UNDP ประเทศไทย และมูลนิธิรักษ์ไทย สิ่งที่น่าสนใจสิ่งแรกก็คือ เกาะเต่า ในจ.สุราษฎร์ธานี ที่เป็น top destination ของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งก่อนหน้านี้ในแต่ละปีที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมความสวยงามบนเกาะเฉลี่ย ประมาณ 500,000 คนต่อปี เรียกได้ว่าเป็นแม็กเนตแหล่งรายได้หลักของไทยก็ว่าได้ ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่สถานการณ์กลับมาสู่ปกติแล้วนักเดินทางจากทั่วโลกจะกลับมาเยือนที่แห่งนี้อีกครั้ง

สร้างงาน-พัฒนาชุมชน ผ่าน #UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า

อย่างที่เล่าไปตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับโครงการ #UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า สิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือ การฟื้นฟูเกาะเต่าไม่ว่าจะเป็นแหล่งรายได้ของคนบนเกาะ, การพัฒนาชุมชนในช่วงที่ธรรมชาติได้พักฟื้นจริงๆ ก่อนจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง รวมไปถึงการลดขยะทั่วทั้งเกาะให้ได้ ซึ่งสิ่งสำคัญของการลดขยะอย่างน้อยๆ เราต้องรู้จักการกำจัดและคัดแยกให้ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

อย่างที่ปีนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้มีโครงการนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาแปรรูปให้เป็นเส้นใยเพื่อผลิตเสื้อ #UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า ซึ่งตามที่ประเมิน ขวดพลาสติกจำนวน 8 ขวด จะสามารถผลิตเสื้อได้ 1 ตัว และการแปรรูปขยะนี้อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้ของชุมชนบนเกาะเต่าต่อไป

ทั้งนี้ โครงการ #UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า ได้ระดมทุนช่วยเหลือเกินเป้า รับเงินช่วยเหลือทั้งหมดแตะ 2.7 ล้านบาท ผ่านการบริจาคแบบระบบ Crowd Funding ซึ่งได้ร่วมมือกับ BIOFIN หรือ โครงการการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรับบริจาคเงินผ่านกรุงไทย e-Donation

คุณเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย หรือ UNDP ประเทศไทย ได้พูดถึงผลกระทบด้านรายได้ของคนในชุมชนบนเกาะเต่า โดยเฉพาะกลุ่มคนขับเรือท่องเที่ยวขนาดเล็ก 200 คน ที่ขาดรายได้ตั้งแต่ที่มีการระบาดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เงินที่สามารถระดมทุนส่วนหนึ่งธนาคารกรุงไทย และ UNDP จัดสรรให้เป็นเงินค่าจ้างสำหรับทำความสะอาด และเก็บขยะ ซึ่งจะมีค่าจ้างเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (วันที่ 30 ต.ค. 2563 – วันที่ 31 มกราคม 2564)

และอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนเกาะเต่า เพื่อสร้างสมดุลในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วย

Mission ธนาคารกรุงไทย เพื่อธุรกิจ-สังคมเติบโตคู่อย่างยั่งยืน

ขึ้นชื่อว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนในธุรกิจ นัยยะสำคัญของมันก็หมายถึง การสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการทำรายได้ กับการดูแลใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ซึ่งก็คือ mission หลักๆ ของธนาคารกรุงไทย โดย คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ได้พูดว่า ธุรกิจจำเป็นต้องมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจเพื่อก้าวสู่ Digital Banking เต็มรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุค Technology Disruption และพฤติกรรมอีกหลายอย่างที่เปลี่ยนไปมาก

ทั้งนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่อชุมชนเกาะเต่า ธนาคารกรุงไทย ยังกระตุ้นความร่วมมือในด้านอื่น นอกเหนือจากการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล (ESG) นั่นก็คือ การส่งทีมลงพื้นที่เกาะเต่า เพื่อซัพพอทผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ให้มีความรู้ด้านการเงิน และเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน, โครงการคนละครึ่ง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศด้วยกัน

เท่าที่เห็น vision ของธนาคารกรุงไทย และความร่วมมือในครั้งนี้กับ UNDP และมูลนิธิรักษ์ไทย เห็นจุดยืนที่ชัดเจนขึ้นว่า ไม่ใช่แค่การเติบโตของธุรกิจในยุคนี้ที่สำคัญ แต่การใส่ใจสังคมสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือชุมชนให้พ้นจากขีดข้อจำกัดความยากจน รวมไปถึง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เป็นพันธกิจสำคัญของธนาคารกรุงไทย และช่วยสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจได้

โดยภาพรวม The Global Goals ในมุมของธนาคารกรุงไทย ไม่ใช่แค่พัฒนาคุณภาพชีวิต แต่ต้องรู้จักที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างไม่เบียดเบียน และเศรษฐกิจของประเทศต้องเดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแรง

 


  • 31.8K
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE