Apple เปิดให้อัพเดท Apple Watch ครั้งแรก พร้อมรองรับภาษาไทย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2015-05-19watch-update-17-higlight

สดๆ ร้อนๆ วันนี้ Apple ได้ทำการอัพเดท Apple Watch เป็นครั้งแรก ในเวอร์ชั่น Watch OS version 1.0.1. ที่เปิดให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดกันแล้ว ซึ่งการอัพเดทครั้งนี้ เป็นเพียงการปรับปรุงเล็กน้อย แต่ก็ยังมีคุณสมบัติเด่นบางประการที่น่าสนใจ

นั่นก็คือ Emoji characters การทำงานของ Siri, การทำกิจกรรมต่างๆ การคำนวนแคลอรี่ สำหรับการปั่นจักรยานในที่ร่ม และการนับก้าวขณะเดินกลางแจ้ง นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงเรื่องการเข้าถึง และการใช้แอพฯ อื่นๆ อีกด้วย

และที่สำคัญ การอัพเดทครั้งนี้ ยังรองรับภาษาใหม่ๆ อาทิ บราซิล โปรตุเกส เดนมาร์ก ดัตช์ สวีเดน รัสเซีย ตุรกี และไทย

 

แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •