หยิกแกมหยอก Google “don’t be evil”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ได้ยลความสำเร็จและรอยเท้าธุรกิจของ Google ไปแล้ว ครั้งนี้ลองมามอง Google อีกมุมหนึ่งกันดู เป็นวีดีโอคลิปที่ทำขึ้นเพื่อหยิก Google พอให้เจ็บ!

เรื่องราวในคลิปบอกเราว่า สิ่งทั้งหลายที่ Google ทำขึ้นตามข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานหรือ Code of  Conduct ซึ่งเน้นเรื่องของ “Don’t be evil ” แต่จริงๆแล้ว Google กำลังทำในสิ่งตรงข้าม สาวก Google ดูแล้วก็พอขำๆนะครับ เพราะนี่คืออีกมุมมองที่ต่อ Google


  •  
  •  
  •  
  •  
  •