คาดแนวโน้ม VDO on demand กำลังมา ซีรีส์ดีๆ รายการดีๆ เพียบ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-485505835

อีริคสัน คอนซูเมอร์แล็ป เปิดเผยการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงสถิติต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทีวีและสื่อ ในกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ซึ่งมีการพัฒนาเรื่องของสื่อทีวีมากพอสมควรแล้ว เบื้องต้นพบว่า ผู้บริโภคให้ความสนใจการแพร่ภาพในลักษณะ VDO on demand มากขึ้น โดยเปิดรับชมอย่างน้อยวันละครั้ง ซึ่งมีจำนวนถึง 50% เพิ่มจากปี 2012 ที่มีประมาณ 30%

ขณะที่ผู้บริโภคมีการดูซีรีส์ และรายการต่างๆ รวมถึงภาพยนต์แบบออนดีมานด์ หรือ แบบตามสั่ง เฉลี่ยกว่า 6 ชั่วโมงตตอสัปดาห์ สะท้อนให้เห็นว่ามีซีรีส์ หรือรายการต่างๆ ที่ดีขึ้น ดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจ ซึ่งเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปี 2011 ที่ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ทั้งนี้ กลุ่มผู้บริโภค Gen Y อายุระหว่าง 16 – 34 ปี ที่มีพฤติกรรมดูทีวีบนสมาร์ทโฟน แล็ปท็อป หรือ แท็บเล็ต คิดเป็น 53% ของเวลาการดูทีวีและวิดีโอทั้งหมด และใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งการดูทีวีและวิดีโอในลักษณะนี้ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกดูรายการหรือซีรีส์ที่ชอบได้

ขณะที่กลุ่มผู้มีอายุ 60-69 ปี มีพฤติกรรมดูทีวีเป็นกิจวัตรประจำวัน คิดเป็น 82%

ทั้งหมดสามารถนำมาประยุกต์เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคของไทยในอนาคตอันใกล้นี้ ช่วยให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทีวี รู้ว่าผู้ชมในแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมอย่างไร ซึ่ง VDO on demand ที่ช่วยให้ผู้ชมสามารถเลือกชมสิ่งที่ต้องการได้ทันที ถือเป็นเทรนด์ที่กำลังจะมาอย่างแน่นอน


  •  
  •  
  •  
  •  
  •