จับตาดูกัมพูชาร่วมกับจีนเร่งสปีดตลาด e-Commerce ให้เติบโตตามยุคดิจิทัล

  • 95
  •  
  •  
  •  
  •  

Cambodia

กัมพูชา หนึ่งในประเทศเศรษฐกิจกลุ่ม CLMVI และเป็นเพื่อนบ้านที่สำคัญของประเทศไทยโดยไทยและกัมพูชามีการค้าในรูปแบบเศรษฐกิจชายแดนร่วมกัน ซึ่งจากข้อมุลของกรมการค้าต่างประเทศพบว่า ช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 ไทยและกัมพูชามีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 83,500 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าส่งออกอยู่ที่ประมาณ 65,900 ล้านบาทโดยสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด

ซึ่งกัมพูชามองว่าการค้าในรูปของ e-Commerce จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือการซื้อขายในระบบออนไลน์ กัมพูชาจึงหันไปหาจีนโดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือด้าน e-Commerce กับจีนเพื่อพัฒนาธุรกิจออนไลน์ โดยบันทึกจีนจะร่วมมือกับกัมพูชาในหลายด้าน เช่น นโยบายด้านการสื่อสาร, ความร่วมมือทางธุรกิจ, การฝึกอบรมบุคลากร เป็นต้น

Cambodia-02

หากการพัฒนาด้าน e-Commerce สำเร็จจะช่วยให้ปริมาณการค้าระหว่างจีนกับกัมพูชาอาจสูงขึ้นถึงระดับ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีนี้และจะมีการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างสองประเทศต่อไปในอนาคต อันเป้นมาจากความต้องการซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในกัมพูชา จากข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม ในกัมพูชา พบว่าปัมพูชามีประชากรกว่า 15 ล้านคน โดยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกว่า 8 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน

 

Source: China Daily


  • 95
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE