กรุงไทย ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy “งดรับของขวัญ”

  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ แสดงเจตนารมณ์ร่วมโครงการ NO Gift Policy งดรับของขวัญ ในเทศกาลวันปีใหม่ 2564 และในทุกเทศกาล โดยธนาคารกรุงไทยขอรับความปรารถนาดีผ่านคำอวยพร เพื่อรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่ดี ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งมั่นขับเคลื่อนธนาคารสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 12
  •  
  •  
  •  
  •