“ม.รังสิต” ประเดิมหลักสูตร “กัญชาศาสตร์” แห่งแรกของประเทศ

  • 418
  •  
  •  
  •  
  •  

กัญชาศาสตร์

นอกจากเป็นกระแสที่ผู้คนให้ความสนใจและคอยติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเด็นการนำ “กัญชา” มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งยังเริ่มมีหน่วยงานต่าง ๆ ออกมาให้ความรู้และทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อรับแนวทางและข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งกระแสการตอบรับจากการจัดกิจกรรมหรืองานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกัญชาในประเทศไทย ก็มักจะมีผู้คนแสดงความสนใจเป็นจำนวนมาก

เปิด “กัญชาศาสตร์” หลักสูตรการศึกษา คนรุ่นใหม่!

กลายเป็นจุดเริ่มต้นของภาคการศึกษา ในการต่อยอด “หลักสูตร” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่กัญชามีในทางการแพทย์อย่างครบวงจร ซึ่ง “ม.รังสิต” ได้ออกมาประกาศความพร้อมในการยกระดับ “หลักสูตรกัญชา” เป็นแห่งแรกในระดับมหาวิทยาลัยของไทย โดยรายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าวอยู่ในระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสายพันธุ์กัญชา เทคนิคการปลูก การขยายพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ พร้อมกับเน้นการนำความรู้ไปผลิตกัญชาตามความต้องการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

อย่างไรก็ตาม วิชากัญชาศาสตร์จะเป็น 1 ใน 4 รายวิชา ในวิชาเลือกกลุ่มเทคโนโลยีการผลิตพืช และการจัดการผลิตผลเกษตร ส่วนรายวิชาอื่น ได้แก วิชาเทคโนโลยีการผลิตกัญชาทางการแพทย์ วิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ และวิขาการปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งทาง ม.รังสิต มุ่งหวังให้นักศึกษาที่จบหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สามารถทำงานภายในฟาร์มทั้งในไทยและต่างประเทศ เนื่องจากแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคตยังขาดแคลนและต้องการบุคลากรด้านดังกล่าว

ขณะเดียวกัน คณะนวัตกรรมการเกษตร และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ยังได้รับอนุญาต โดยเป็น “เอกชนรายแรกของไทย” ที่ผ่านเกณฑ์จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้ปลูกกัญชาในแปลงทดลองอีกด้วย

รายละเอียด กัญชาศาสตร์
รายละเอียด กัญชาศาสตร์ ม.รังสิต

มอบ “ทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ” เรียนฟรี!

ทั้งนี้ ม.รังสิต ยังมอบ “ทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ” ให้เรียนฟรีตลอด 4 ปี  สำหรับผู้เรียนสายวิทย์ – คณิต เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป หรือ สายศิลป์ และ ปวช. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป โดยผู้สนใจสามารถสมัครทุนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พ.ค.2562 ส่วนคุณสมบัติของนักศึกษาใหม่ที่ต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าว จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายวิทย์ – คณิต สายศิลป์ และ ปวช. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 รวมถึง ปวส. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

มทร.อีสาน ประกาศร่วมมือ เครือข่าย ผลิตและสกัดยาจาก “กัญชา”

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังประกาศความร่วมมือกับ สถาบันแคนาบินอยด์แห่งสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย แถลงลงนามความร่วมมือ กับหลายหน่วยงาน และบุคลากรทางการแพทย์แผนไทย ในการผลิตพัฒนาและสกัดยาจากกัญชา เพื่อการรักษาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฏหมายพร้อมประกาศความพร้อมที่จะเป็นแหล่งผลิตที่มีมาตรฐาน วิจัยและสกัดน้ำมันกัญชา และใช้รักษาผู้ป่วยทั้ง 16 ตำรับ รวมถึง ผลักดันเข้าสู่นโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค โดยจะมีการปลูกการวิจัยและการสกัดกัญชาเพื่อการแพทย์ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ อ.พังโคน จ.สกลนคร เพื่อผลิตยาแก่คนไทยและนำรายได้กลับเข้าสู่ประเทศไทย


  • 418
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน