มั่นคงฯ เดินหน้าทรานสฟอร์มธุรกิจครั้งใหญ่ รุกธุรกิจเวลเนสและคลังสินค้าให้เช่าเต็มรูปแบบ

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

มั่นคงเคหะการ

มั่นคงเคหะการ ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย เพื่อเช่า และเพื่อการบริการ เปิดแผนธุรกิจเดินหน้าทรานฟอร์มครั้งใหญ่ รุกธุรกิจสุขภาพเต็มรูปแบบ สานต่อความร่วมมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตั้งบริษัทร่วมทุน “เฮลท์ แอนด์ เวลเนส เวนเจอร์ จำกัด” พร้อมขยายการลงทุนธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ในพื้นที่ศักยภาพรองรับการเติบโตของอีคอมเมิร์ซไทย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เครือธุรกิจก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยการปรับแผนธุรกิจว่า ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย เรายังคงเดินหน้าสานต่อการบริหารธุรกิจในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือธุรกิจ มั่งคงฯ ได้มองเห็นศักยภาพการเติบโตและจุดเด่นของประเทศไทยในเรื่องของ Industrial Property และ Wellness เราจึงพร้อมต่อยอด 2 ธุรกิจในเครืออย่างธุรกิจเวลเนสที่จะเดินหน้าพัฒนา อย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรมากขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย รวมถึงขยายธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า บางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ)

ด้านกลยุทธ์ต่อยอดโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน มั่นคงฯ เดินหน้าขยายพื้นที่ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยปัจจุบันมีพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 400,000 ตารางเมตร บนทำเลศักยภาพและโลจิสติกส์ที่สำคัญ โดยจากแผนการทรานฟอร์มธุรกิจครั้งใหญ่ ทำให้บริษัทตั้งเป้าขยายพื้นที่ถึง 1,000,000 ตารางเมตร ในอีก 3 ปีข้างหน้า พร้อมลุยพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เน้นในเขตพื้นที่สีม่วง ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์สำหรับที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า พื้นที่เขตปลอดอากร (Free Trade) และพื้นที่ในเขตบางนา-ตราด ซึ่งเป็นยุทธศาตร์สำคัญด้านโลจิสติกส์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (PROSPECT REIT) เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 โดยล่าสุด จากผลการดำเนินงาน ณ ปี 2564 นับว่าเป็นที่น่าพอใจด้วยรายได้รวม 443 ล้านบาท และมีผลกำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย 294 ล้านบาท  อีกทั้งได้มีการจ่ายเงินปันผลนับตั้งแต่วันก่อตั้งถึงปัจจุบันเป็นจำนวนรวม 1.1158 บาท/หุ้น โดยประเภททรัพย์สินที่ทางกองปัจจุบันรวมมูลค่ากองกว่า 3,600 ล้านบาท โดยทางบริษัทได้ตั้งเป้าการเติบโตของกองสู่ 10,000 ล้านบาทในอีก 3 ปี จึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวและสามารถสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอและต่อเนื่องให้กับบริษัท

ทางด้านธุรกิจสุขภาพ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด (RX Wellness) บริษัทได้เปิดตัวโครงการ รักษ ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม (Fully Integrative Wellness & Medical Retreat) เมื่อปี 2563 ซึ่งจุดเด่นของโครงการดังกล่าว ได้เน้นการให้บริการทางด้านสุขภาพเชิงส่งเสริมและป้องกัน โดยตั้งแต่การเปิดตัวทางโครงการได้รับความสนใจและกระแสตอบรับที่ดีทั้งจากผู้ใช้บริการชาวไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ เพื่อมุ่งขับเคลื่อนให้โครงการดังกล่าวสู่หมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในระดับโลก (World-Class Medical and Wellness Destination) ล่าสุดทางบริษัทจึงได้ตอกย้ำความตั้งใจในการยกระดับรุกตลาดสุขภาพและเวลเนสผ่านการร่วมทุน “ไวทัลไลฟ์ อัลไลอันซ์” บริษัทย่อยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผู้นำการบริบาลทางการแพทย์ในระดับสากลของไทย เปิดบริษัท “เฮลท์ แอนด์     เวลเนส เวนเจอร์ จำกัด” ในสัดส่วน 50:50 เพื่อรุกธุรกิจดูแลสุขภาพและเวลเนสเต็มรูปแบบ 

RAKxa-01

RAKxa-02

คุณดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด กล่าวถึงทิศทางธุรกิจของบริษัทอาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด (RX Wellness) ว่า ทางบริษัทมีความตั้งใจพัฒนาการบริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ในด้านส่งเสริม (Enhancement), ป้องกัน (Prevention), รักษา (Cure) และฟื้นฟู (Restoration) ซึ่งสำหรับโครงการ รักษ บางกะเจ้า เราได้ประสบความสำเร็จในเรื่อง Enhancement และ Prevention ที่เน้นศาสตร์การบูรณาการทางการแพทย์แบบองค์รวม ที่โดดเด่นด้านการดูแลเฉพาะรายบุคคล นอกจากนี้ เพื่อที่จะยกระดับการให้บริการด้านเวลเนสและการแพทย์ให้ครอบคลุม รวมถึงตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย เราจึงมีแผนขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพ อาทิ โครงการรักษ วิลเลจ สามพราน (RAKxa Village Sampran) ที่จะโฟกัส Enhancement และ Prevention เป็นหลัก ภายใต้คอนเซ็ปต์ Everyone’s wellness ที่เชื่อว่าสุขภาพดีเป็นเรื่องธรรมชาติและทำตามได้สำหรับทุกคน

นอกจากนี้ ยังมีแผนเปิด Medical Village at Bangkrachao ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่เดียวกับรักษ บางกะเจ้า โดยจะใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน และเน้นไปที่ Cure และ Restoration สภาพร่างกาย ภายใต้คอนเซ็ปต์มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล ผสานทุกศาสตร์จากตะวันตกและตะวันออกมาใช้ร่วมกับการแพทย์แบบองค์รวมท่ามกลางธรรมชาติ ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำการพัฒนาด้านการแพทย์และเวลเนสอย่างเต็มรูปแบบ ทางเราได้นำเอาคอนเซ็ปต์และจุดแข็งทั้ง 4 มาเป็นแนวทางของการพัฒนา บริษัท เฮลท์ แอนด์ เวลเนส เวนเจอร์ จำกัด เพื่อยกระดับการให้บริการสุขภาพ ตอบโจทย์ความต้องการและเป้าหมายด้านสุขภาพของผู้เข้ารับบริการในทุกมิติ

ทั้งนี้ จากการที่มั่นคงฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและรายได้ที่สม่ำเสมอให้กับบริษัท ซึ่งถือได้ว่าในปีนี้เป็นอีกปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครั้งใหญ่ ที่จะมุ่งต่อยอดตลาดธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าและธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างเต็มตัว โดยสำหรับปีนี้ก็จะได้เห็นมั่นคงในมิติใหม่ โดยคาดว่ากลยุทธ์ทั้งหมดที่กล่าวมาจะสามารถทำให้บริษัทมีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน
CLOSE
CLOSE