แชมป์หน้าเดิม! “Coca-Cola” แบรนด์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุดในโลก เปิดสถิติ “Kantar” กับแบรนด์ทั่วโลกที่ผู้คนเทใจให้

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  

coca-cola
Credit : Tetiana Shumbasova / Shutterstock.com

เป็นสถิติประจำปี ที่รวบรวมเกี่ยวกับ “แบรนด์” ซึ่งผู้บริโภค “เลือกซื้อมากที่สุดในโลก” จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ Kantar Worldpanel บริษัทด้านข้อมูลเชิงลึกและที่ปรึกษาทางการตลาดระดับโลก โดยรายงานประจำปี อย่าง Kantar’s 2020 Brand Footprint” ก็มาพร้อมการสำรวจข้อมูลประชากร 1,000 ล้านครัวเรือนทั่วโลก ใน 52 ประเทศ 5 ทวีป ครอบคลุม 85% ของ GDP โลก ซึ่งมีมากกว่า 22,900 แบรนด์ กลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม อาหาร นม สุขภาพและความงาม และดูแลบ้าน ทั้งยังผ่านการวิเคราะห์ด้วยมาตรวัดอัตราการเข้าถึงผู้บริโภค CRPs (Consumer Reach Points) เอกสิทธิ์เฉพาะของKantar

โดยพบว่า…

“Coca-Cola” ยังคงเป็น “แบรนด์ที่ได้รับการเลือกซื้อมากที่สุดในโลก” อีกครั้ง จากชั้นวางสินค้ามากกว่า 6,000 ล้านครั้งในช่วงปี 2019

– แบรนด์ที่ได้รับความนิยมรองลงมา คือ Colgate” จากการเลือกซื้อ 4,000 ล้านครั้ง

– และมี Maggi” เป็นแบรนด์อันดับสาม กับการเลือกซื้อรวม 3,000 ล้านครั้ง

Kantar Brand Footprint 2020 - Top 25 Ranking (Global)

และ

– แบรนด์ 50 อันดับแรกของโลก คิดเป็น 15.5% ของตัวเลือกแบรนด์ทั้งหมดในปี 2019 และคิดเป็น 24% ของอัตราการเติบโตของสินค้าที่ถูกซื้อ

“แบรนด์ระดับโลก” มีอัตรา CRPs เพิ่มขึ้น 2% ในปี 2019 เมื่อเทียบกับการเติบโต 0% ในปี 2018 แต่ก็ยังน้อยกว่า “แบรนด์ท้องถิ่น” ที่เติบโตด้าน CRPs ถึง 3.1% ทั่วโลก

– โดยแบรนด์ที่ถูกเลือกในตะกร้าสินค้าซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลก ตอนนี้มีเพียง 1 ใน 3 หรือ 34.1% ทั่วโลก ขณะที่แบรนด์ท้องถิ่น มีสัดส่วน 2 ใน 3 หรือ 65.9%

– อย่างไรก็ตาม ในปี 2020 จะพบความน่าสนใจประการหนึ่งของ “แบรนด์ FMCG” ว่า… บรรดา “แบรนด์ใหญ่” ก็ยังสามารถตอบสนองต่อความท้าทายที่หลากหลาย ทั้งสถานการณ์ COVID-19 และการแข่งขันระดับสูงในตลาด FMCG ด้วยการพัฒนากลยุทธ์การตลาด การสร้างอัตลักษณ์ใหม่ด้วยรูปแบบใหม่ และใช้ช่องทางดิจิทัล รวมถึงอีคอมเมิร์ซมากขึ้นด้วย


  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน