สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดหลักสูตร “เทคนิคการวิจัยตลาด สำหรับนักการตลาดมืออาชีพ รุ่นที่ 14”

 • 9
 •  
 •  
 •  
 •  

เพราะหัวใจของการตลาด คือ “ลูกค้า” ยิ่งเข้าใจลูกค้ามากเท่าไร ยิ่งมีสิทธิ์ “สำเร็จ” มากเท่านั้น

“การวิจัย” จึงเป็นเครื่องมืออ่านใจ อ่านความเคลื่อนไหว อ่านแนวโน้มตลาด และช่วยให้การวางแผนและกลยุทธ์ต่างๆ ได้แม่นยำยิ่งขึ้น  สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดหลักสูตร “ADVANCED MARKETING RESEARCH : เทคนิคการวิจัยตลาด สำหรับนักการตลาดมืออาชีพ รุ่นที่ 14”

web_Advanced MKT Research_15

 • เรียนรู้เทคนิค ภาพรวมของการวางแผน การเขียนโครงการวิจัย
 • การวิจัยตลาดสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่
 • การทำ Research ยุคใหม่ อ่านใจผู้บริโภค ผ่านข้อมูล Big Data
 • การตีความ วิเคราะห์ การใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์และสื่อสารแบรนด์ และสร้างแบรนด์ พัฒนาสินค้าและเข้าใจผู้ซื้อ ผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง

เตรียมพร้อม เจาะลึก กับโลกแห่ง การทำความเข้าใจผู้บริโภคกับนักการตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยมืออาชีพ

A_3

 1. คุณปวีณา กลกิจชัยวรรณ Marketing Director, บริษัท กรีนสปอต จำกัด
 2. ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสารศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 3. คุณธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ Head of Commercial  Dunnhumby Southeast Asia
 4. คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ President & Chief Brand Strategist  Y&R Thailand

เปิดอบรมวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ ห้อง Infinity1 รร. ดิ เอทัส ลุมพินี, ถ.พระราม4

สมาชิกสมาคมฯ ท่านละ 14,900 บ. (ยังไม่รวม vat7%)
บุคคลทั่วไป ท่านละ 15,900 บ. (ยังไม่รวม vat7%)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2679-7360-3  www.marketingthai.or.th/advanced-marketing-research-15th/


 • 9
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE