สัมมนา Event Marketing & Sponsorship Strategies

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

หลังจากความสำเร็จของงานสัมมนา Social Media Marketing ไปเมื่อต้นปี   Executive Alliance กลับมาให้ความสำคัญกับงานสัมมนา Event Marketing & Sponsorship Strategies in New Media Realities  ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit

โดยงานนี้จะมีไฮไลท์ที่น่าสนใจ คือ กลยุทธ์ของรายการ ‘SME ตีแตก’ จากบริษัท Workpoint Entertainment กับการเลือกใช้กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านอีเว้นท์ทางโทรทัศน์ และ Branded Content Strategy    เพื่อการพัฒนารูปแบบรายการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดหลักขององค์กร และสร้างเนื้อหารายการโดยผนวก Branded Content เข้ากับความบันเทิงเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ขององค์กร

นอกจากนี้ยังมี key highlights หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับ New Media ทั้ง การทำ Social Media ให้ผสมผสานสอดคล้องกับงานอีเว้นท์ และการทำ Sponsorship   และยังรวมไปถึงข้อมูลของกลุ่มผู้บริโภค ทั้งในแง่ของไลฟสไตล์และการสร้างกลยุทธ์อย่างไรให้ครองใจลูกค้า  และอีกหลายๆ หัวข้อที่น่าสนใจ  จากเหล่าวิทยากรที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ของการทำ Event & Sponsorship Marketing

สำหรับเพื่อนๆ ชาว Marketing Oops! ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ได้ที่นี่ ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์


  •  
  •  
  •  
  •  
  •