อบรม การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่าน Facebook

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่าน facebook” โดย ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์
ผู้เขียนหนังสือ “การตลาดแนวใหม่ผ่าน Social Media” 
และ “Marketing Click : กลเม็ดเคล็ดลับการตลาดออนไลน์”

ลงทะเบียนสัมนาได้ที่นี่

สัมนาดีๆ มีมาให้ร่วมกันอีกแล้ว  สำหรับนักธุรกิจ,​ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจที่อยากทราบวิธีการ และกลยุทธ์ในการทำการตลาดผ่าน Social Network อันดับ 1 ของไทย ‘Facebook’    วันที่ 13 และ 18 พฤศจิกายน 53 นี้  ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์ ผู้เขียนหนังสือ ‘การตลาดแนวใหม่ผ่าน Social Media’ ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งใน Guru ของนักการตลาด  จัดอบรมและสัมมนาในหัวข้อ “การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่าน facebook” ที่จะช่วยเปิดมุมมองและเสริมแนวคิดด้านการตลาดของคุณในการใช้สื่อ Social Media ยอดนิยมอย่าง facebook ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

การอบรมนี้เหมาะกับใครบ้าง?

การอบรมนี้เหมาะสำหรับคุณแน่นอนถ้าหากว่า…

 • – คุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่เชื่อมั่นหรือกำลังสนใจในพลังด้านการตลาดของ facebook และต้องการจะทราบถึงศักยภาพและมุมมองในการใช้ facebook เพื่อการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • – คุณเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ facebook page ของบริษัทหรือองค์กร และต้องการมุมมองแนวคิดด้านการตลาดที่ลึกซึ้งและหลากหลายมากขึ้น
 • – คุณทำงานด้านการตลาดหรือโฆษณา และกำลังต้องการแนวคิดที่หลากหลายมากขึ้นในการใช้ facebook เป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณ
 • – คุณต้องการศึกษาเพิ่มเติมมุมมองด้านการตลาดโดยการใช้ Social Media เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการใช้งานด้านอื่นๆ
 • เพื่อประโยชน์สูงสุด การอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานและประสบการณ์ในการใช้งาน facebook อยู่แล้วในระดับหนึ่ง

การสัมมนาในหัวข้อนี้จะ เน้นในเรื่องของแนวความคิดด้านการตลาดเป็นหลัก หากท่านต้องการเรียนรู้ในส่วนของวิธีการสร้างและปรับแต่ง facebook page ให้มีประสิทธิภาพ เราขอแนะนำให้สมัครในหลักสูตร “จัดการบริหาร facebook page อย่างมืออาชีพ” ซึ่งจะมีส่วนของการอบรมในเรื่องของเทคนิคและวิธีการในภาคปฎิบัติควบคู่กันไป ด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำกลับไปใช้งานได้จริง หากสนใจ กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย ณ ปัจจุบัน กิจการไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่มีการนำ Facebook มาใช้ในการตลาดอย่างแพร่หลาย แต่กลับมีรูปแบบของ เนื้อหา และกิจกรรมทางการตลาด กลับซ้ำๆจนน่าเบื่อ และไม่เกิดประสิทธิผลในการเสริมสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง เช่นในกรณีเนื้อหา จะเป็นการแนะนำร้านอาหาร ภาพยนตร์ สถานที่ท่องเที่ยว ข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตและคำคมต่างๆ เรื่องของสิ่งแวดล้อม และข้อมูลสินค้าหรือบริการของตนเอง หรือในส่วนของกิจกรรมทางการตลาด ก็มักจะหวังแต่เพียงเพิ่มจำนวนของ Fan โดยใช้รางวัลเป็นสิ่งล่อใจ แต่กิจกรรมการตลาดที่เกิดขึ้นไม่ได้ไปเชื่อมโยงกับตัวแบรนด์ สักแต่ว่าหาคนกด Like ให้มากที่สุดเท่านั้น โดยไม่ได้สนใจว่า พวกเขาเหล่านั้นที่กด Like เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ตนต้องการหรือไม่

ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้น เราจึงเห็นว่า กิจการยังขาดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะใส่เนื้อหาและสร้างกิจกรรมทางการ ตลาดผ่ายทาง Facebook อย่างไร เพื่อให้เสริมสร้างแบรนด์ของตน ทั้งนี้จะต้องเชื่อมโยงไปกับแผนการตลาดในองค์รวมทั้งหมด โดยคิดว่า Facebook เป็นหนึ่งในช่องทาง (Touch Point) ที่สามารถมอบประสบการณ์ต่างๆที่เป็นคุณค่าของแบรนด์ (Brand Value) เพื่อให้แบรนด์ของเราเกิดความแตกต่าง (Brand Differentiation) ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ รวมไปถึงลักษณะของความเป็นสังคม เพื่อให้สามารถใช้ Facebook ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นในที่สุด
วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • – เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจในปรัชญาของ Social Media ในภาพรวม และวัตถุประสงค์ต่างๆในการใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด
 • – เพื่อปูพื้นถึงความเข้าใจพื้นฐานของ facebook page
 • – เพื่อให้เข้าใจถึงการตลาดเชิงประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหาและกิจกรรมทางการตลาด ใน facebook page ต่อไป
 • – เพื่อให้เกิดความสามารถในการทำตลาดผ่าน facebook page ผ่านการทำ Work Shop

รายละเอียดและหัวข้อหลักในการอบรม

การอบรมนี้ใช้เวลา 6 ชั่วโมง เป็นภาคบรรยาย 5 ชั่วโมง และ Workshop อีก 1 ชั่วโมง โดยเนื้อหาจะครอบคลุมหัวข้อหลักต่างๆ ต่อไปนี้

พื้นฐานความเข้าใจ Social Media และบทบาทของ facebook

 • – ทำความรู้จักและความหมายของ Social Media
 • – วัตถุประสงค์ทางการตลาดของ Social Media
 • – แนะนำ Social Media แต่ละตัวโดยสังเขป

ความสำคัญของ Facebook Marketing

 • – องค์ประกอบของ facebook page
 • – สถานการณ์และรูปแบบของการใช้ facebook ที่มีรูปแบบเหมือนๆกันของกิจการต่างๆ

การทำ Facebook Marketing Plan

 • – กำหนดกลุ่มหมาย ทั้งเชิงปัจจัยทางประชากรศาสตร์และจิตวิทยา
 • – กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจที่ต้องการจาก facebook page ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Brand Awareness, การเพิ่มยอดขาย, การสร้างสังคมให้เกิดขึ้น และการรับรู้ถึง Feed Back ของลูกค้า

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์

 • – ความหมายของประสบการณ์
 • – ความแตกต่างระหว่างการตลาดแบบเดิมกับการตลาดเชิงประสบการณ์
 • – องค์ประกอบในการสร้าง Brand Personality

การกำหนด Brand Positioning

การสร้าง Brand Value

ลำดับและขั้นตอนในการสร้างแบรนด์ผ่าน Facebook

 • – การทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักและสนใจ
 • – การทำให้กลุ่มเป้าหมายชอบเรา
 • – การสร้างกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามามีส่วนร่วม
 • – การสร้างความมั่นใจในการซื้อสินค้าและบริการ

เรียนรู้การใช้ facebook page จากกรณีศึกษาต่างๆ

ทำ Work Shop แบ่งกลุ่มระดมความคิด และสร้างแผนการตลาดผ่าน faebook (กำหนดเนื้อหาและกิจกรรมทางการตลาด)

วิทยากร : ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์

ผู้เขียนหนังสือ “การตลาดแนวใหม่ผ่าน Social Media” และ “Marketing Click : กลเม็ดเคล็ดลับการตลาดออนไลน์”, อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สาขาการเงิน สอนวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, คอลัมนิสต์ “Marketing Click” ในนิตยสารผู้จัดการ และ เว็บไซท์ Marketing Oops! รวมทั้งเป็นวิทยากรรับเชิญทั้งในรายการโทรทัศน์และวิทยุ

อ่านประวัติวิทยากรเพิ่มเติมได้ที่ http://pisek.wordpress.com

วันเวลาและรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

“การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่าน facebook”
รอบที่ 1 :
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9:00 – 16:00
รอบที่ 2 : วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553 เวลา 9:00 – 16:00

สถานที่: โรงแรมรอยัล เบญจา สุขุมวิท ซอย 5 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้านานา)

คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมตลอดรายการ: 2,500 บาท พร้อมหนังสือประกอบการบรรยาย
(รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น)

ราคานี้รวมอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ของโรงแรม + coffee break
ราคาพิเศษ 2,250 บาทสำหรับผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 สำหรับรอบที่ 1

ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2553 สำหรับรอบที่ 2

+ ส่วนลดพิเศษเพิ่ิมอีก 10%! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 2 คนขึ้นไป

ลงทะเบียนสัมนาได้ที่นี่


 •  
 •  
 •  
 •  
 •