ชวนนิสิต-นักศึกษา ร่วมประกวดแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 25

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

3253 PTT J-MAT A3

โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวด แผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 25 ชิงโล่ห์พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี และ เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท หัวข้อ “หล่อลื่นไทย บุกไปทั่วโลก”

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแผนการตลาด

1. จะต้องเป็นนิสิต–นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศระดับชั้นปีที่ 3-4  (อนุโลมให้สมาชิกในทีมบางคนชั้นปีที่ 2 ได้ แต่ไม่อนุญาตให้สมาชิกเป็นปี 2 ทั้งหมด)
2. สมาชิกในกลุ่มจะต้องมาจากสถาบันเดียวกันซึ่งกำหนดไว้ทีมละตั้งแต่ 3-10 คน จะเป็นนักศึกษาสาขาการตลาด หรือสาขาวิชาอื่นก็ได้ แต่ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนั้นๆ เป็นผู้เซ็นรับรอง

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 มกราคม 2559

ติดตามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่  www.marketingthai.or.th และ www.facebook.com/smartjmat


  •  
  •  
  •  
  •  
  •