“สัมมนาเจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV”

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Logistics_F

สำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและเวิร์กชอปภายใต้หัวข้อ “เจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV” โดยวิทยากรที่สูงด้วยประสบการณ์ทั้งจากภาคธุรกิจและภาควิชาการ ที่จะมาให้ความรู้ เชิงลึก การสร้างโอกาสการตลาดให้กับสินค้าและบริการไทย กลยุทธ์โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ กรณีศึกษา และแนวทางแก้ไข อันจะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (ห้องเบญจสิริ 1) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://logisticsseminar.tradelogistics.go.th ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560 จำนวนจำกัด ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมสัมมนา หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  โทรศัพท์ 02 256 9918 อีเมล์: logisticsseminar2017@gmail.com

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •