PR: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ เงินทุนในระบบเพื่อ SMEs ICT ไทย

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จัดการอบรมสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ เงินทุนในระบบเพื่อ SMEs ICT ไทย ” ใน วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว  ฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ห้องฟอร์จูนแพลทตินั่ม ชั้น 3

โดย ในช่วงเช้าได้จัดการเสวนา เรื่อง สินเชื่อในปัจจุบันกับ SMEs ICT ไทย โดยวิทยากรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ คุณบุญเสก พันธ์อุดม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ, SME Bank คุณธนพงษ์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จาก บมจ. INTOUCH.: Venture Capital คุณเฉลิมรัฐ นาควิเชียร ผู้ก่อตั้ง และ ผู้อำนวยการโรงเรียน Net Design คุณสมพร มณีรัตนะกูล นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) โดยมีคุณ ต่าย ศรีสุดา วินิจสุวรรณ์ พิธีกรด้าน IT และ กูรูด้าน Social Media จาก บมจ. อสมท มาเป็นผู้ดำเนินการเสวนา นอกจากในช่วงบ่ายนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทราบเรื่อง ในการเขียนแผนธุรกิจ และ มี workshop ในการเขียนแผนธุรกิจ จาก ดร. ณกมล จันทร์สม หัวหน้าหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต อีกด้วย

หมายเหตุ:  ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าร่วมงานและเนื่องจากงานสัมมนานี้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานไว้ที่ 150 ท่าน จึงขอความกรุณาผู้ที่สนใจในงานสัมมนากรุณาติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ บริษัท เวคเตอร์แคปปิตอล จำกัด

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมงานตามลำดับก่อนหลัง

เพื่อให้ผู้เข้าสัมนาสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เข้าจะได้สิทธิลุ้นรับ iPad mini ซึ่งจำกัดสิทธิสำหรับผู้ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานเท่านั้น

รายละเอียดงานสัมมนา

งานสัมนาสำหรับผู้ที่มี Idea, มี Products ทางด้าน IT, Website, Program, Application ต่างๆ แต่มองหาแหล่งเงินทุน หรือหุ้นส่วนลงทุนทางการเงิน เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ หรือต่อเติมผลักดันธุรกิจเดิม

กำหนดการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เงินทุนในระบบเพื่อ SMEs ICT ไทย” โครงการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไอซีทีไทยสู่ สากล กิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลาง และขนาดย่อม(SMEs)

พบวิทยากร หัวข้อ ประเภทของแหล่งเงินทุน วิทยากรรับเชิญ คุณ ชัชวาลชวิช จิตรกุล อดีต ผู้บริหารธนาคาร HSBC

หัวข้อ สินเชื่อในปัจจุบันกับ SMEs ICT ไทย วิทยากรรับเชิญ: นายบุญเสก พันธุ์อุดม ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ, SME Bank

วิทยากรรับเชิญ:

 • คุณ ธนพงษ์ ณ ระนอง INTOUCH COMPANY (Shin Corporation PLC.): Venture capital
 • คุณ เฉลิมรัฐ นาควิเชียร ผู้ก่อตั้ง และ ผู้อำนวยการโรงเรียน Net Design
 • คุณสมพร มณีรัตนะกูล นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)
 • การเขียนแผนธุรกิจ เชิงปฏิบัติการ วิทยากรรับเชิญ ดร. ณกมล จันทร์สม

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 สถานที่ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก 08.00-09.00 น.

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งฟรี 0893009000 Email vector.co.th@gmail.com, www.facebook.com/#!/events/437310406333442

โทรติดต่อที่ 02-6934403-4, แฟกซ์ 02-6934405, และ 089-3009000

Email: vector.co.th@gmail.com หรือ www.facebook.com/#!/events/437310406333442

พร้อมลุ้นรับ iPad mini ในงานจากการลงทะเบียนวันงาน  และจัดเลี้ยงอาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็นและเครื่องดื่มเตรียมต้อนรับ


 •  
 •  
 •  
 •  
 •