เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์แบบมืออาชีพ “TILOG-LOGISTIX 2018” รวมเทคโนโลยี โซลูชั่น และเครือข่ายบริการโลจิสติกส์ครบครันที่สุด

 • 53
 •  
 •  
 •  
 •  

[บทความนี้เป็น Advertorial]

Logistics_1

หากคุณคือนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการ SMEs คงเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทั้งในแง่การสร้างผลกำไรและโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งการจะประสบความสำเร็จด้านโลจิสติกส์นั้น เทคโนโลยี โซลูชั่น นวัตกรรม บริการ ความรู้ใหม่ และเครือข่ายระดับอาเซียน จะเปรียบเสมือนการเสริมเส้นเลือดหล่อเลี้ยงธุรกิจให้ผู้ประกอบการสามารถเชื่อมโยงธุรกิจจากในประเทศสู่ทั่วโลก

งาน “TILOG-LOGISTIX 2018” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ASEAN Logistics Solutions – CLMVT Sourcing Partners” ตั้งแต่วันที 29-31 สิงหาคม 2561 ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา ในฐานะเวทีรวมเทคโนโลยี โซลูชั่น และบริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบครัน ที่ซึ่งผู้ประกอบการหลากหลายอุตสาหกรรม ผู้นำเข้าและส่งออก ผู้ใช้บริการกว่า 11,000 ราย จะมารวมตัวกันเพื่อพบเทคโนโลยี นวัตกรรม โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ และการบริการชั้นนำจากแบรนด์ชั้นนำกว่า 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคนในวงการและบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

Logistics_2

ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ ไม่ควรพลาดโอกาสสำคัญที่จะได้มาพบกับเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนด้านโลจิสติกส์รวมทั้งพบปะเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งทางบก ทางน้ำและอากาศ เพิ่มเครือข่ายพันธมิตรและต่อยอดธุรกิจ รวมไปถึงโปรไฟล์ผู้แสดงสินค้าใหม่ เช่น Cold Chain Logistics โลจิสติกส์เพื่อสินค้าเกษตร และโลจิสติกส์เพื่อ e-commerce

พิเศษสำหรับการจัดงานปีนี้ได้จัด “Theme Day” เพื่อให้ผู้ชมงานและผู้แสดงสินค้าในแต่ละอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อกันได้พบปะพูดคุยในประเด็นเฉพาะ รวมถึงสัมมนาต่างๆ ที่จะเข้ามาผลิกโฉมอนาคตของธุรกิจโลจิสติกส์

วันที่ รายละเอียด
29 สิงหาคม 2561 “Factory Logistics day”

 • โอกาสทางธุรกิจ สำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิต และระบบโลจิสติกส์ภายในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆโดยเฉพาะ
 • สัมมนา เช่น อัพเดทมาตรฐานโลจิสติกส์สากล สู่การเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลก ด้วยการนำเสนอผล LPI พร้อมแนวทางการพัฒนา โดยผู้แทนจากธนาคารโลก (World Bank) ที่สัมมนา “World Transport Logistics Forum Thailand 2018”
30 สิงหาคม 2561 “Import – Export Day”

 • เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านธุรกิจนำเข้าและส่งออก ในการค้นพบว่าที่พันธมิตรด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งคู่ค้าใหม่จาก CLMV
 • สัมมนา เช่น สัมมนานานาชาติ “Trade Logistics Symposium 2018” เจาะลึกโลจิสติกส์เกี่ยวกับอนาคตของห่วงโซ่อุปทานสำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่ายและสินค้าเกษตร
31 สิงหาคม 2561 “E-Commerce/ E-Logistics Day”

 • ผู้ประกอบการด้านอี-คอมเมิร์ซจะได้ค้นพบผู้ให้บริการโซลูชั่นการขนส่งโลจิสติกส์ด่วน ระบบบริหารจัดการ การขนส่งพัสดุ เอกสารและอื่นๆ
 • ทันกระแสกับสัมมนา “E-Commerce and Logistics Disruption” อัพเดทการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อการค้าออนไลน์และโลจิสติกส์ พร้อมกลยุทธ์จากผู้ให้บริการขนส่ง เช่น DHL และ CTT Express ซึ่งร่วมงานกับ Alibaba ในประเทศไทย เป็นต้น

 

ภายในงานยังเสริมความครบครันด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เปิดโลกทัศน์ใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ อาทิ

 • Logistics Startup Pavilion ที่รวบรวมบริษัทสตาร์ตอัพที่มีนวัตกรรมด้าน E–Commerce และ E-Logistics
 • รับแรงบันดาลใจกับเทคโนโลยี 4.0 ต้นแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการคลังสินค้าแห่งอนาคต (Virtual Reality Advanced Distribution Centre) ที่ “Innovation Showcase”
 • เรียนรู้จากแนวคิดและกลยุทธ์ของผู้นำวงการโลจิสติกส์ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ “Excellent Logistics Management Award 2018” (ELMA 2018)  เพื่อพัฒนามาตรฐานธุรกิจสู่ระดับสากล ณ “ELMA Showcase”
 • เผยเคล็ดลับยกระดับคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายและขนส่งสินค้าเกษตร สร้างโอกาสขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ตลาดออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์โลจิสติกส์จากธุรกิจต้นแบบ พร้อมรับคำแนะนำโดยตรง “นิทรรศการโลจิสติกส์เกษตร”

Logistics_3

“TILOG-LOGISTIX 2018” พร้อมเปิดเวทีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์แบบมืออาชีพและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้คุณ ลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าภายใน 27 ส.ค. ที่ www.tilog-logistix.com

Logistics_4

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 0 2686 7222, เว็บไชต์: http://www.tilog-logistix.com , Facebook: www.facebook.com/tilog.logistix , Line ID: @tilog-logistix

[บทความนี้เป็น Advertorial]


 • 53
 •  
 •  
 •  
 •