ส่องผลสำรวจการ ‘ขึ้นเงินเดือน-โบนัส’ ในปี 64 มีลุ้นแค่ไหน!!!

  • 20
  •  
  •  
  •  
  •  

เปิดผลสำรวจ ‘อัตราค่าตอบแทนรวมในประเทศไทยประจำปี 2563’ (Annual Thailand Total Remuneration Survey 2020) พบว่า ค่ากลางของอัตราการขึ้น ‘เงินเดือน’ ของปีนี้ปรับลดลงอยู่ที่ 3.7% เป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษต่ำกว่า 5% ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบแตกต่างกันไป ส่วนในปี 2564 คาดการณ์ว่าอัตราเงินเดือนจะเพิ่มสูงขึ้นที่ 5%

ผลสำรวจดังกล่าว เป็นของ Mercer บริษัทที่ปรึกษาสำหรับองค์กรด้านการเงินและอาชีพ โดยได้ทำการสำรวจบริษัททั้งหมด 577 แห่งจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในไทยระหว่างเดือนเมษายนและมิถุนายน 2563 และสำรวจเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเกี่ยวกับสภาพการณ์ตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

-อัตราการขึ้นเงินเดือนในปี 2563 ลดลงอยู่ที่ 3.7% เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่อัตราการขึ้นเงินเดือนต่ำกว่า 5% เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของแพร่ระบาดของโควิด-19

-2 ใน 5 ของบริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจระบุสถานการณ์การโควิด-19 กระทบต่ออัตราการขึ้นค่าตอบแทนปี 2563

-สินค้าอุปโภคบริโภค มีอัตราการขึ้นเงินเดือนน้อยสุดที่ 2.5%

-การให้ ‘โบนัส’ ในปี 2563 ทุกอุตสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ที่ 2.3 เท่าของเงินเดือน โดย ‘เทคโนโลยีและเคมีภัณฑ์’ เป็นอุตสาหกรรมที่มีมีอัตราการให้โบนัสสูงสุด

-5% ของบริษัทที่เข้าร่วมสำรวจบอกว่า ‘ไม่มีการให้โบนัส’

สำหรับแนวโน้มในปี 2564

-28% ชี้การจ่ายโบนัสในปี 2564 จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

-39% ยังไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องของโบนัสได้ ณ ขณะนี้

– 5% คาดว่า จะเพิ่มงบประมาณสำหรับโบนัสในปี 2564

ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการตั้งงบประมาณการขึ้นเงินเดือนสูงสุดในปี 2564 ได้แก่

.- ‘กลุ่มยานยนต์’ ตั้งงบประมาณขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 5%

– ‘กลุ่มเคมีภัณฑ์’ ตั้งงบประมาณขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 5%

– ‘กลุ่มอุปโภคบริโภค’ ตั้งงบประมาณขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 5%

– ‘กลุ่มเทคโนโลยี’ ตั้งงบประมาณขึ้นเงินเดือน 4.7%

– ‘กลุ่มประกัน’ ตั้งงบประมาณขึ้นเงินเดือน 4.5%

.

 


  • 20
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE