ททท.แถลงผลวิจัยโครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่มีศักยภาพสูง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

481529733-higlight

ประเทศจีนถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย จะเห็นได้จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจำนวนประชากรที่มาก อีกทั้งจากผลการสำรวจพบว่าประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายที่นักท่องเที่ยวจีนสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในอนาคต

DSC_0268-700

คุณสันติ ชุดินธรา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท.และ คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้ร่วมกกันแถลงผลการวิจัยโครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม Hi-end จากประเทศจีน ภายใต้ชื่อ “เบิกฟ้าพญามังกร จับจุดมังกรกลุ่มพรีเมี่ยมจีน”

เผยว่า ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวนกว่า 70 ล้านคน และยังมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากปัจจัยด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งทำให้จีนเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยวสูงประมาณ 10 ล้านคน

ดังนั้น ททท. จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนี้เดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ จึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก โดยทำการวิจัยในเมืองใหญ่ของจีน จำนวน 8 เมือง ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว คุนหมิง เฉิงตู เซินเจิ้น ซีอาน และเสิ่นหยาง เป็นรูปแบบการสำรวจแบบ In Market Survey โดยใช้จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 2,400 ตัวอย่าง เพื่อค้นหาตัวตนของนักท่องเที่ยวจีนอย่างแท้จริง

ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงในจีน เป็นกลุ่มที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีพื้นฐานการศึกษาและมีความเป็นอยู่ดี มีความมั่นคงทางการงาน มีรายได้อยู่ในเกณฑ์สูง มีค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวโดยทั่วไปเกือบ 3 เท่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะสามารถจัดกลุ่มโดยพิจารณาจากพื้นฐานทางจิตวิทยา ประกอบกับปัจจัยเรื่องไลฟสไตล์ แบ่งได้ 3 กลุ่มหลัก คือ

• กลุ่ม Reformer หรือกลุ่มรักษ์โลก ลักษณะเด่นของกลุ่มนี้คือ มีฐานะดี ชอบหาประสบการณ์ ค้นหาแก่นแท้ของชีวิตให้ความสำคัญกับการอนุรักษณ์ ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ ซึ่งมีประมาณ 4-5 ล้านคน

• กลุ่ม Succeeded หรือกลุ่มหรูหรา เหนือชั้น ลักษณะของกลุ่มนี้คือเป็นคนมุ่งมั่น ทำงานหนักเพื่อให้ตัวเองโดดเด่น เหนือกว่าผู้อื่น กลุ่มนี้จะมีประมาณ 4.3 ล้านคน

• กลุ่ม High Value Mainstream หรือกลุ่มคนธรรมดาผู้ร่ำรวย กลุ่มนี้จะต้องการเพิ่มภาพลักษณ์ให้ตนเองและครอบครัว มีการใช้จ่ายที่รอบคอบ เน้นความสะดวกสบาย กลุ่มนี้มีประมาณ 3.8 ล้านคน

เป้าหมายของ ททท. ในปีนี้

ททท. ตั้งเป้าหมายจะเจาะตลาดกลุ่มศักยภาพเป็นหลัก โดยสร้างสรรค์โครงการ/กิจกรรมทางการตลาด บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ปฏิบัติการเชิงการตลาดที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันทั้ง 5 สำนักงาน ททท. ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศจีน คือ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เฉิงตู และคุนหมิง

ส่วนสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสนใจ คือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทะเล โรงแรมระดับ 5-6 ดาว สปา และอาหารไทย ในส่วนของระยะเวลาที่เข้ามาพำนักจะอยู่ที่ประมาณ 8 วัน ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว และรายจ่ายต่อวันจะอยู่ที่ 5,000 บาท

ดังนั้น ประเทศไทยควรมุ่งเน้นการสื่อสารความหลากหลายของสินค้าและบริการมากเป็นพิเศษ รวมถึงระยะเวลาในการเดินทางที่รวดเร็ว และความไม่ยุ่งยากในการดำเนินการด้านเอกสารเข้าเมือง ในขณะเดียวกัน ททท. ก็ได้วางแผนนโยบาย ที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้า ไปสู่นักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ


  •  
  •  
  •  
  •  
  •