3G มาช้ายังดีกว่า…ไม่มา !!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

3g 3G หรือ IMT-2000 คือระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ที่จะมาใช้ทดแทนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล เช่น GSM (ที่ถือว่าเป็นยุคที่ 2) และระบบอนาล็อก เช่น AMPS หรือ NMT (ที่ถือว่าเป็นยุคที่ 1 หรือยุคแรก) ซึ่งมีมาตรฐานที่ผลิตอุปกรณ์ และผู้ประกอบการทั่วโลกนำมาให้บริการเป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่ 2 มาตรฐานคือ WCDMA ซึ่งพัฒนามาจาก GSM ของกลุ่มยุโรป และ CDMA2000 ซึ่งพัฒนามาจาก CDMA (IS-95) ของกลุ่มอเมริกา ทั้งนี้ ในทางวิชาการจะเรียก 3G ว่า IMT-2000

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ได้ถูกออกแบบให้มีความสามารถ ในการรับส่งข้อมูลที่เร็วกว่าระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (ตามมาตรฐานสากล กำหนดว่า อัตราความเร็วมากกว่า 144 kpbs ในทุกสภาวะ 384 kbps ในสภาวะเคลื่อนที่และสูงถึง 2 Mbps ในสภาวะกึ่งเคลื่อนที่) เพื่อรองรับบริการมัลติมีเดีย (ซึ่งรวมทั้งเสียง ข้อมูล และบริการอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน) เมื่อเทียบกับความเร็วของบริการ GPRS ที

ผู้ผลิตและผู้ประกอบการหลายกลุ่มได้รวมตัวกัน เพื่อมุ่งพัฒนาระบบ 3G อย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ซึ่งมีอยู่มากมายหลายเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น 3.5G (HSPA หรือ cdma2000EV-DV) หรือว่า 3.9G (LTE-Long Term Evolution) ในขณะที่บางรายก็พยายามก้าวไปสู่ 4G ซึ่งยังไม่แน่นอนตายตัว อย่างไรก็ตาม ITU หรือสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกครั้งโดยคาดหวังว่า ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4 จะเป็นระบบที่ก้าวเข้าสู่การรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้น 1Gbps ได้อย่างง่ายดายโดยคาดว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมในปี ค.ศ.2012

สำหรับประโยชน์ของ 3G นั้นเนื่องจากอัตราการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วมากขึ้น ทำให้ระบบ 3G มีความสามารถรองรับบริการมัลติมีเดีย นอกเหนือจากการรับส่งเสียงการสนทนาโทรศัพท์ ข้อความสั้น (SMS) e-mail หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ซึ่งเป็นบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยสามารถส่งคลิปเสียง/คลิปวิดีโอ เล่นเกมส์ ดาวน์โหลดเพลง รูปภาพ สนทนาในลักษณะได้ยินเสียงและเห็นภาพพร้อมกัน (video conference หรือ video call) หรือ บริการในลักษณะของ triple play คือการโทรศัพท์พร้อมทั้งใช้อินเทอร์เน็ต และรับส่งข้อมูลอื่นได้พร้อมกัน

การเปิดโอกาสให้มีการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในประเทศย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยตรง และต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม เนื่องจากระบบ 3G มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มีความสามารถ ในการสื่อสารข้อมูลด้วยความเร็วที่สูงขึ้น สัญญาณมีความชัดเจนและมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ จากการใช้บริการโทรคมนาคม และหลากหลายมากขึ้นกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเข้ากับโลกอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ การรับส่งอีเมล์และไฟล์ข้อมูลต่าง ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้สังคมไทย ก้าวเข้าสู่ยุคของการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงไร้สาย หรือ Mobile Broadband Communications อย่างแท้จริง

Source:  ASTV ผู้จัดการออนไลน์
logo_astvmgr_s


  •  
  •  
  •  
  •  
  •