เปิดบริการดูข้อมูลผู้ถือหุ้น และวิเคราะห์มูลค่าเชิงลึกบริษัททั้งประเทศไทย

 • 296
 •  
 •  
 •  
 •  

เช็กได้ลึกขึ้นกว่าเดิม.! กับ Creden Business Credit Score (ที่ยังไม่มี Score) วันนี้คุณสามารถตรวจสอบ “ผู้ถือหุ้นของทุกบริษัทในประเทศไทย” และ “มูลค่าบริษัท” ของกรรมการ และผู้ถือหุ้นแต่ละคนได้แล้ว รวมไปถึงข้อมูลของบริษัททั้งประเทศไทยเชิงลึกจากหลายแหล่ง ผ่าน Creden ได้แล้ว โดยสามารถดูได้ว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ และเค้าถือหุ้นในบริษัทไหนอีกบ้างทั้งหมดภายใต้ชื่อของเค้า และสามารถดูมูลค่าบริษัทของ และของแต่ละผู้ถือหุ้นได้เลย

ค้นหาข้อมูลบริษัทเชิงลึก กรรมการ และผู้ถือหุ้น

เพียงแค่กรอกชื่อบริษัทหรือชื่อคนที่คุณสนใจเข้าในระบบค้นหาของ Creden ก็จะสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกของบริษัท กรรมการ และผู้ถือหุ้น ของบริาัทได้ทั้งประเทศไทย (บริษัทนอกตลาดก็ได้) เพียงเข้าไปที่ www.Creden.co/creditscore

creden.co credit score

ข้อมูลบริษัททั้งหมดในหน้าเดียว

เพียงข้อมูลในหน้าเดียว คุณก็จะสามารถเห็นผลการดำเนินการย้อนหลังหลายปี ได้แก่ รายได้, กำไร, สินทรัพย์รวม รวมไปถึงข้อมุลทั่วไปของบริษัทนั้น ทุนจดทะเบียน การส่งงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, หมวดธุรกิจ, ที่อยู่ และแผนที่ตั้งของบริษัท  รวมไปถึง ข้อมุลผู้บริหารของบริษัทและผู้ถือหุ้นบริษัท

ดูข้อมูล ผู้ถือหุ้น (Shareholder)

วิธีการง่ายๆ เข้าที่เมนู “กรรมการ-ผู้ถือหุ้น” และกดซื้อเครดิต เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเชิงลึกได้เลย เพื่อดูว่า บริษัทนั้นๆ ทั้งข้อมุลกรรมการและผู้ถือหุ้น โดยการจะดูข้อมูลส่วนนี้ต้องใช้ เครดิต (Credit) ในการเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ โดยต้องซื้อ เครดิตก่อน

 • ข้อมูลกรรมการ (Director)
  บริษัทที่ดู มีกรรมการกี่ท่าน? ใครเป็นผู้มีอำนาจลงนาม​ และแต่ละท่านไปเป็นกรรมการที่บริษัทไหนอีกบ้าง?
 • ข้อมูลผู้ถือหุ้น (Shareholder)
  ดูรายชื่อผู้ถือหุ้นได้ว่ามีใครบ้าง? แต่ละท่านถือกี่หุ้น กี่เปอร์เซนต์ และมูลค่าหุ้นเท่าไร (คิดจาก เปอร์เซนต์หุ้น x ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน) และดูได้อีกว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไปถือหุ้นที่บริษัทไหนอีก

เจาะข้อมูลแต่ละผู้ถือหุ้นว่า ถือหุ้นที่บริษัทไหนอีกบ้าง

สามารถเจาะลึกลงรายละเอียดว่า กรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้น ท่านนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทอื่นๆ อีกมั้ย และยังสามารถดูได้ว่าเค้าไปถือหุ้นที่บริษัทไหนอีก ลำดับการถือที่เท่าไร? ถือกี่หุ้น? มูลค่าหุ้นเท่าไร?

ดูมูลค่าบริษัท (Book Value)

ดูมูลค่าบริษัทนั้นๆ ได้ทันทีโดยเราดึงมากจาก Book Value หรือส่วนของผู้ถือหุ้นมาจากงบการเงินของบริษัทนั้นๆ

คุณสามารถตรวจสอบบริษัทของ บุคคลในครอบครัว, เพื่อนสนิทมิตรสหาย, คู่แข่งทางการค้า ว่าเค้ามีการลงทุนอย่างไรบ้างผ่าน Creden ได้แล้ววันนี้

และนอกจากนี้ ยังสามารถใช้ดูรายละเอียดเชิงลึกอื่นๆ ได้อีก ได้แก่

งบการเงินของบริษัทเชิงลึก

สามารถดูงบการเงินย้อนหลังได้มากกว่า 3 ปี ได้แก่ งบกำไร-ขาดทุน, งบดุลย์, อัตราส่วนทางการเงิน มีกราฟเปรียบเทียบให้ดูได้ง่าย

งบการเงิน

การเปรียบเทียบธุรกิจนั้นๆ กับอุตสาหกรรม (Benchmarking)
เปรียบเทียบ รายได้, กำไร และรายจ่าย ของบริษัทนั้นๆ กับบริษัทในหมวดธุรกิจเดียวกัน ว่ามีกี่ % ของอุตสาหกรรมได้เลย

เปรียบเทียบอุตสาหกรรม

ดูว่าบริษัทนั้นรับงานจากภาครัฐกี่งาน รายได้กี่บาท

สามารถดูข้อมูลว่าบริษัทนั้นได้มีการรับงานประมูลภาครัฐกี่งานที่ผ่านมา มูลค่ารวมเท่าไร และรับงานจากหน่วยงานไหนบ้าง ปี-เดือนไหน ดูย้อนหลังได้หลายปี ทำให้รู้ว่าบริษัทนี้ มีงานกับภาครัฐมากน้อยขนาดไหน

การรับงานภาครัฐ

ข้อมูลการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม และจำนวนสาขาจากกรมสรรพกร

เราสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่า บริษัทนั้น มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือไม่ และมีจำนวนสาขาทั้งหมดเท่าไร โดยข้อมูลจาก กรมสรรพกร

นี้คือแค่บางส่วนของข้อมูล Big Data ของ Creden ที่รวบรวมมาจากหลายหลายแหล่ง เพื่อทำให้คุณสามารถนำมาใช้ ตัดสินและบริหารธุรกิจได้ดีมากขึ้น หากอยากใช้

เข้าไปใช้บริการฟรี.! ได้เลย www.Creden.co/creditscore


 • 296
 •  
 •  
 •  
 •