DBD Service x Logistics Startup ยกระดับธุรกิจไทย ผ่านการใช้นวัตกรรมโลจิสติกส์

 • 36
 •  
 •  
 •  
 •  

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SME มากมายที่มีการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งหลายธุรกิจ ประสบปัญหากับการบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งที่ต้องทำด้วยตนเอง ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจขาดประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงเร่งผลักดัน Logistics Startup ให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขนส่งและจัดการคลังสินค้า มาช่วยยกระดับการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ให้เติบโตก้าวทัน สู่เศรษฐกิจยุคใหม่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมส่งเสริมธุรกิจไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Logistics Startup ในการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาพัฒนาระบบการขนส่งและคลังจัดเก็บสินค้าให้ทันสมัย เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างทันท่วงที

เสริมสร้างความร่วมมือกับ 6 ธุรกิจ Startup ด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA), สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA) และ เทคซอส มีเดีย ได้คัดเลือก Logistics Startup ที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ 6 บริษัท ได้แก่ MyCloud Fulfillment, Ship Space, Shipyours, Meow Logis, Akita Fulfillment และ Siam Outlet ที่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลตลอดโครงการ

สมัครเพื่อก้าวทันธุรกิจในโลกออนไลน์

ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการยกระดับธุรกิจ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ที่ทันสมัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ DBD Service x Logistics Startup โดยผู้สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1. เป็นผู้ประกอบการ SME บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่มีสินค้าบนระบบออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Website และ e-Marketplace อื่น ๆ
 2. สินค้าที่จำหน่ายต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น หรือทำซ้ำ หรือเป็นของลอกเลียนแบบ
 3. กรณีที่เป็นสินค้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เวชสำอาง ต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีต้องมีเลขจดแจ้งเรียบร้อย

สิทธิประโยชน์จากโครงการ

ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่
 1. แก้ไขปัญหาการขนส่งและการจัดการคลังสินค้า ด้วยนวัตกรรมการขนส่งและการบริหารคลังสินค้าที่ทันสมัยจาก Logistics Startup
 2. ได้รับสิทธิพิเศษ และส่วนลดค่าบริการจาก Logistics Startup ที่เข้าร่วมโครงการของ DBD Service x Logistics Startup เพื่อลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ
 3. เพิ่มโอกาสและพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 4. ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถขอรับการสนับสนุน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อช่วยธุรกิจ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ภายใต้มาตรการ depa mini Transformation Voucher โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/smedigitalcoupon

อย่ารอช้า!! สมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อยกระดับธุรกิจของคุณให้ก้าวทันโลก ได้ที่ www.dbdservicexstartup.com ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม WebsiteFacebook, Tel. : 02-962-9955, 095-949-4632 , Email : dbdxstartup@gmail.com

 • 36
 •  
 •  
 •  
 •