5 คนนี้ที่จะต้องจับเข่าคุยด้วยก่อนลุยลงมือสร้าง Startup

  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  

Start-up Concept

ในปี 2559 นี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ธุรกิจ Startup ถือเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากทุกวงการ เนื่องจากความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยี อันที่จริงต้องบอกว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากกว่า ซึ่งนั่นทำให้การพัฒนาสร้างสรรค์ในรูปแบบเดิมๆ ไม่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นได้

นั่นจึงทำให้ Startup เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ และหากเรามองไปในปี 2560 ที่การผสานภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC จะเกิดขึ้นอย่างจริงจังหลังจากเลื่อนมานาน ก็จะมองเห็นภาพการพัฒนาของธุรกิจในภูมิภาคที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียว นั่นย่อมหมายถึงความต้องการ Startup ที่เพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่การจะสร้างธุรกิจ Startup ไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นที่จะต้องตามหาบุคคลทั้ง 5 นี้ก่อนลงมือสร้างธุรกิจ

1. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
คนแรกที่ต้องตามหาเพื่อไปนั่งจับเข้าคุยด้วย คือคนที่จะสามารถแนะนำ ชี้แนะ รวมไปถึงเตือนให้ระวัง นั่นก็คงต้องเป็นคนที่ผ่านร้อนหนาวในทางธุรกิจ Startup มาก่อน และพร้อมที่จะช่วยเหลือผ่าน Connection ที่คนนี้มี ซึ่งคนนี้สามารถที่จะเป็นพี่เลี้ยงในช่วงที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมจะสร้างธุรกิจ Startup ได้อย่างดี เพราะนอกจากจะเป็นที่ปรึกษาเรื่องการทำธุรกิจแล้ว ยังจะต้องเป็นพี่เลี้ยงคนสำคัญในการช่วยสร้างความเข้าใจในธุกิจ Startup ที่มีความเหมือนและแตกต่างกันอยู่นิดเดียวกับธุรกิจ SME

mentor-coach

2. ผู้มีชื่อเสียง
คนต่อมาที่ควรจะต้องไปนั่งจับเข่าคุยด้วยคือผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคม ไม่ว่าจะเป็นดารา นักร้อง ข้าราชการหรือนักการเมือง ซึ่งคนเหล่านี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่ สิ่งที่ไม่อาจมองข้ามของคนนี้คือสิ่งที่จะได้รับ โดยเฉพาะชื่อเสียงของธุรกิจ Startup ที่จะเป็นที่รู้จักและยอมรับตามชื่อเสียงของคนนั้นๆ และด้วยความที่เป็นผู้มีชื่อเสียงจึงมี Connection มากมายที่จะสามารถต่อยอดในธุรกิจ Startup ได้ไม่ยาก

Occupation

3. เพื่อน
เพื่อนถือว่าเป็นหนึ่งคนที่สำคัญ เพราะเพื่อนสามารถเป็นได้ทั้งที่ปรึกษาทางธุรกิจ และยังอาจเป็นได้ในฐานะผู้มีชื่อเสียง นอกจากนี้เพื่อนยังอาจเป็นเจ้าธุรกิจอื่นๆ ที่อาจสามารถมาช่วยเติมเต็มธุรกิจทั้ง 2 ฝ่ายให้สามารถพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืนได้ หรือเพื่อนยังอาจทำธุรกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งก็จะสามารถร่วมแชร์ประสบการณ์ทั้งเรื่องของปัญหาและข้อผิดพลาดต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุง และเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีระบบ

Group of business people working at office

4. ผู้มีพรสวรรค์
สำหรับคนนี้เป็นใครก็ได้ที่มีความสามารถในแบบที่ต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่บุคคลกลุ่มนี้จะสามารถพบได้จากเด็กจบใหม่จากมหาวิทยาลัย เพราะคนกลุ่มนี้ยังไม่ถูกตีกรอบความคิด จึงมีความคิดสร้างสรรค์มากมายและยังมีไฟแรงสูงในการทำงาน ที่สำคัญคนกลุ่มนี้มักจะมีความสามารถหรือความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ ซึ่งความสามารถเหล่านั้นอาจสามารถนำมาแก้ไขปัญหา หรือเพิ่มศักยภาพของ Startup ได้เป็นอย่างดี

istock_81092117_large-1100x733_c

5. นักลงทุน
นี่อาจเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับ Startup เนื่องจากเป้าหมายของ Startup คือการทำให้นักลงทุนสนใจและนำเงินมาลงทุนกับ Startup เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจ Startup ให้เติบโต และนี่คือบุคคลที่จะช่วยให้การทำงานของ Startup สามารถเดินหน้าได้ต่อเนื่อง หากสามารถเข้าถึงนักลงทุนที่เข้าใจการทำงานของ Startup ก็จะยิ่งช่วยให้ Startup เติบโตและพร้อมที่จะพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป

investor_relations_cover_image_0_1

 

Source : Entrepreneur


  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา