10 แนวคิด FinTech สดใหม่จาก FinTech Challenge เพื่อก้าวสู่ยุค “Democratization of Financial service” ของตลาดทุนไทย

  • 90
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

SEC-4

“เรามาถึงในจุดที่เทคโนโลยีนำไปแล้ว คนต่างหากที่ตามไม่ทัน แต่ผมว่าคนรุ่นใหม่ที่มีเงิน มี Access และติดตามเทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยเปลี่ยนโลก โดยเฉพาะตลาดทุนของเรา ในฐานะ ก.ล.ต. คำที่เราใช้มากคือ Democratization of Financial service ซึ่งหมายถึง การทำให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและตลาดทุนได้หลากหลายและแพร่หลายยิ่งขึ้นโดยมีต้นทุนที่ต่ำลง รวมทั้งบริการทางการเงินต่าง ๆ ก็จะ customize ได้อย่างเหมาะสมกับโจทย์และความต้องการของแต่ละคน ซึ่ง FinTech จะเปลี่ยนโฉมหน้าของ Finance Landscape ในบ้านเรา…” ส่วนหนึ่งของคำกล่าวเปิดงาน SEC FinTech Day 2017 : Crossing Boundaries Together โดย นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่จัดไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ C asean ซึ่งสะท้อนประกาศจุดยืนของ ก.ล.ต. ในการสนับสนุน FinTech เพื่อปลุกกระแสให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนตื่นตัวและเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกรรมการเงินและการลงทุนที่กำลังเกิดขึ้น

SEC-3

ดังตัวอย่างแนวคิดของ FinTech Startups รุ่นใหม่ที่ชนะการประกวด FinTech Challenge โครงการที่ ก.ล.ต. ร่วมกับ พันธมิตรจัดขึ้น เพื่อพัฒนาความคิดและประกวดผลงานนวัตกรรมด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย ซึ่งช่วยคิดค้นสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย และมีความเฉียบคมขึ้น รวมทั้งช่วยลดต้นทุนทั้งระบบ

SEC-5

รางวัลประเภท Rising Star FinTech : ทีม “C3.Finace” (รางวัล 100,000 บาท)
นวัตกรรมที่มีแนวคิดจัดทำได้ดีและพร้อมต่อยอดในการทำธุรกิจ

ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เป็น Smart Gateway สำหรับธุรกรรมทางการเงินหรือพาณิชย์ที่ต้องการตัวกลางเชื่อมตัวกับหน่วยงานรัฐและธนาคารเพื่อทำการชำระเงิน โอนเงินระหว่างกันเพื่อให้ธุรกรรมสมบูรณ์ เป็น Escrow ตัวใหม่ที่จะรองรับธุรกิจระดับ Micro Transaction พร้อมเชื่อมต่อสถาบันการเงินชั้นนำ ทำให้การกู้ยืมแบบ Peer-to-Peer Lending ที่มีมูลค่าสูงถึง 5.5 ล้านบาทต่อปีให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น ภายใต้การดูแลของหน่วยงานต่างๆ อย่างทั่วถึง พร้อมเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ที่ช่วยปกป้องธุรกรรมของคุณ ให้ถูกต้องและปลอดภัยยิ่งขึ้น ระบบสามารถแปลงรายละเอียดธุรกรรมทุกอย่างในระบบของลูกค้าให้เป็น smart code เพื่อติดกับบัญชีธนาคารคู่ธุรกรรม และแปลงบัญชีธนาคารให้เป็น Smart Bank Account เพื่อรองรับธุรกรรมขนาดย่อยทุกประเภท

SEC-6

รางวัลประเภท Innovative FinTech : ทีม “PrivateChain” (รางวัล 100,000 บาท)
การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการในวงกว้าง 

ผู้ให้บริการ Private market แห่งแรกในประเทศ (www.thaidax.com) ซึ่งทำหน้าที่เสมือนตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสื่อกลางให้กับนักลงทุน โดยนำเอาเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาประยุกต์ใช้ในงานด้านการซื้อขาย (trading) และงานให้บริการด้านหลักทรัพย์ (post-trade service) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อขายเปลี่ยนมือให้กับผู้ลงทุน และยังช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับความสะดวกและคล่องตัวในการใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายตลอดทั้งกระบวนการซื้อขายอีกด้วย ใน phase ถัดไป PrivateChain จะขยายรูปแบบธุรกิจเป็นสื่อกลางหรือเป็นช่องทางใหม่ให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เช่น Startups และ SMEs ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงเข้าถึงแหล่งรับเงินทุนจากนักลงทุนผู้สนับสนุนบริษัทในช่วงเริ่มต้น นักลงทุนรุ่นใหม่ ไปพร้อมๆ กับนักลงทุน angle investors และนักลงทุนอีกหลายกลุ่ม

SEC-10

รางวัลประเภท Popular Vote : ทีม “สานฝัน” (รางวัล 50,000 บาท)
นวัตกรรมที่ได้รับคะแนนโหวตทางโซเซียลมีเดียสูงสุด

FarmerHope.Fund คือ องค์กรเพื่อสังคม ที่เป็นตัวกลางในการระดมทุน การบริจาค โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการปฏิบัติการเพื่อความโปร่งใส ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบและติดตามผลได้ บวกกับแนวคิดที่ว่า เงินบริจาคจะใช้ได้หนเดียวใช้แล้วหมดไป เปลี่ยนเงินบริจาคให้เป็นเงินทุนที่ยั่งยืนแบบ Social Business โดยจัดซื้อวัตถุดิบ และให้คำแนะนำ พัฒนา ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารต้นทุนเพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เมื่อเกษตรสามารถทำกำไรและคืนทุนกลับมาหมุนเวียนช่วยเกษตรกรคนต่อ ๆ ไปได้อย่างไม่รู้จบ

SEC-9

ผลงานของอีก 7 ทีมนั้นก็ออกแบบสินค้าและบริการจากนวัตกรรม FinTech ที่แจ่มไม่แพ้กัน ได้แก่

ทีม CoinEx

การให้บริการตู้รับแลกเหรียญจากนักท่องเที่ยวที่เหลือจากการใช้จ่ายคืนมาเป็นเงินดิจิตอล อาทิ Bitcoins, Alipay, Paypal, WeChatpay หรือ Linepay ที่สามารถนำไปใช้ได้ที่ประเทศของตน โดยตู้นี้มีเป้าหมายจะติดตั้งในพื้นที่ของสนามบินต่างๆ ทั่วประเทศไทย เนื่องจากผลการสำรวจปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยสูงถึง 32 ล้านคนและเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งนักท่องเที่ยวแต่ละคนจะมีเงินเหลือเฉลี่ย 50-100 บาท ซึ่งนอกจากประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากค่าบริการรับแลกเงินแล้ว ยังช่วยให้ประเทศไทยประหยัดค่าผลิตเหรียญกษาปณ์อีกด้วย

ทีม aBorrow

ผู้ให้บริการข้อมูลด้านสินเชื่อ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้กู้ได้เข้าถึงระบบสินเชื่อได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยนำความต้องการของผู้กู้มาจับคู่กับรูปแบบสินเชื่อของสถาบันการเงิน หลังจากผู้ต้องการกู้มากรอกรายละเอียดบนแพลทฟอร์มออนไลน์ ได้แก่ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยที่ต้องการ จำนวนงวดที่ผ่อนจ่าย ฯลฯ ระบบจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลผู้กู้และประมวลผลข้อเสนอที่ดีที่สุดตามลำดับ พร้อมคำแนะนำกลับไปเพื่อให้เลือกรูปแบบสินเชื่อที่ดีและเหมาะสมที่สุด ส่วนสถาบันการเงินจะได้ลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของการออกสินเชื่อ เนื่องจากจะมีการส่งรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ต้องการกู้ให้สถาบันการเงินติดต่อกลับไป ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านบุคลากร พร้อมกันนี้ยังให้บริการด้านความรู้ทางการเงินให้กับลูกค้าที่ใช้บริการอีกด้วย

ทีมจับจ่าย

ระบบการชำระเงินและลงเวลาเรียนด้วยลายนิ้วมือที่รายงานผลผ่านโมบายแอฟพลิเคชั่นรายแรกในประเทศไทย “จับจ่าย for school” จะลดปัญหาการทอนเงินผิด การต่อแถวชำระเงินเป็นเวลานาน ฯลฯ ด้วยการจ่ายเงินผ่านระบบ Mpay และใช้ระบบสแกนนิ้วมือมาตรฐาน FBI จึงเป็นระบบที่ปลอดภัย แม่นยำ เร็วและง่าย โดยโรงเรียนไม่ต้องติดตั้งซอฟแวร์หรืออุปกรณ์ใดๆ เพียงเปิดเว็บไซต์ใช้งานได้ทันที อีกทั้งผู้ใช้งานยังดาวโหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อดูรายงานพฤติกรรมตัวเองได้ทันที กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีอยู่ 4 ล้านคน ซึ่งผ่านมา 2 เดือน มีผู้ใช้งานแล้วทั้งหมด 10,000 คน มีรายได้ 3.5 ล้านบาท

ทีม PetInsure

โบรกเกอร์ประกันภัยสัตว์เลี้ยงออนไลน์เจ้าแรกในไทยสำหรับสุนัขและแมว เป็นออนไลน์แพลทฟอร์มแบบ One stop service ช่วยเป็นที่ปรึกษาทางด้านการประกันภัยสัตว์เลี้ยง และแก้ไขปัญหาต่างๆ สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมงผ่านจาก Chatbot เนื่องจากปัจจุบันตลาดค่ารักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงมีมูลค่าสูงถึง 7,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งบ่งบอกถึงปัญหาค่าใช้จ่ายที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคนต้องรับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของ PetInsure จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล วัคซีนอุบัติเหตุ การเสียชีวิตหรือสูญหาย รวมไปถึงการรับผิดชอบต่อบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายจากสัตว์เลี้ยงของเราอีกด้วย

ทีม SmartContract Thailand

ผู้ให้บริการ Blockchain Smart Contract โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของธุรกรรมการเงินในโลกยุคใหม่ ทำหน้าที่เป็น Infrastructure อยู่เบื้องหลังเพื่อหา Customize Solution ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ทำให้ขั้นตอนการ Implement ระบบของลูกค้าที่จะเอา Blockchain เข้าไปใช้ทำได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนที่ซับซ้อน สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการให้บริการทางการเงินของธนาคาร สถาบันทางการเงิน บริษัทประกัน และธุรกิจด้านโลจิสติกส์ รวมถึงยังเพิ่มความโปร่งใสในการทำธุรกรรม ช่วยให้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทีม PeerPower

ผู้ให้บริการระบบตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ Peer-to-Peer Lending ในประเทศไทย เชื่อมต่อผู้ขอสินเชื่อที่มีคุณภาพให้สามารถกู้เงินโดยตรงจากผู้ปล่อยกู้ หรือนักลงทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าช่องทางการเงินในปัจจุบัน และในขณะเดียวกันนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยรายเดือนที่จูงใจและสม่ำเสมอ ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ครบวงจร เริ่มจากการคัดกรองผู้ขอสินเชื่อที่มีคุณภาพ การจัดการด้านเงินลงทุนและการชำระหนี้ รวมถึงการติดตามหนี้เมื่อผู้กู้ชำระเงินล่าช้า

ทีม FundRadars

ผู้ช่วยส่วนตัวในการลงทุนกองทุนรวม มี Radars ช่วยคัดกรองกองทุนที่มีความน่าสนใจ ให้ผลตอบแทนสูง และแสดงข้อมูลรายละเอียดของกองทุนกว่า 1,700 กองทุน ทั้งในส่วนของกราฟข้อมูลย้อนหลัง ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม หนังสือชี้ชวน โดยมีการให้บริการผ่านไลน์แอพพลิเคชั่นที่เพิ่มความสะดวกในการซื้อขายกองทุนและดูแลพอร์ทการลงทุนของตัวเองขึ้นไปอีกขั้น ทำเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่าย เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเท่าเทียมกัน

SEC-1

การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทยและ FinTech startups ร่วมมือกันนำ FinTech มาปรับใช้กับ business model ของตน จึงเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของ ก.ล.ต. ในช่วง 3 ปีนี้ที่เน้นเรื่องการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันและการลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี (Driving Competitiveness and Inclusiveness with Technology) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งจะช่วยสร้างความเติบโตให้กับตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 90
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE