Wi-Fi HaLow เทคโนโลยีใหม่กระจายสัญญาณได้ไกลขึ้น 2 เท่า

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Wi-Fi

ใครที่เข้าฟังสัมมนาบ่อยๆ จะทราบว่า Wi-Fi ยังมีโอกาสพัฒนาได้อีกมากมาย แต่ปัญหาที่สำคัญของ Wi-Fi คือการเชื่อมต่อและความเข้มข้นของสัญญาณในพื้นที่ แต่ต่อไปปัญหานี้จะหมดไปด้วยนวัตกรรมใหม่ในอนาคต Wi-Fi HaLow ที่พัฒนาความเข้มข้นของสัญญาณได้อย่างถึงใจ

Wi-Fi รูปแบบใหม่นี้จะทำงานบนความถี่ 1GHz ซึ่งทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ในระยะทางที่ไกลขึ้นมาก พูดง่ายๆ คือระยะการเชื่อมต่อจะมากขึ้นเป็นสองเท่าจากระยะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม Wi-Fi HaLow จะต้องใช้เครื่องมือเฉพาะเพื่อมาสนับสนุน ดังนั้นเท่ากับว่าคุณจะต้องซื้อเครื่องมือใหม่เพื่อมารองรับการใช้ Wi-Fi HaLow เพิ่มเติมและเครื่องมือเหล่านั้นยังไม่มีกำหนดวางแผงจนกว่าจะถึงปี 2018 สรุปของสรุปคือคุณยังไม่สามารถใช้งานมันได้จนกว่าจะถึงปี 2018!

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือที่จะซัพพอร์ต HaLow ได้นั้นก็จะซัพพอร์ต Wi-Fi แบบ 2.4 GHz และ 5GHz เช่นกัน ซึ่งเทคโนโลยีใหม่นี้เล็งจะใช้กับภาครัฐหรือภาคธุรกิจเป็นหลักเพื่อกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุมในบริเวณกว้างๆ เช่น สวนสาธารณะ หรือห้างสรรพสินค้า

Source


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
อุ้งทีนหมี
เตาะแตะในโรงเรียนชายล้วนแถวยศเส ก่อนเติบโตต่อในมหาวิทยาลัยริมฝั่งน้ำเจ้าพระยา ที่สุดจับพลัดจับผลูเข้าทำงานในนแวดวงสื่อสารมวลชนมาแล้วกว่า 4 ปี โต้ลมโต้ฝนทั้งในวงการข่าวต่างประเทศ เยาวชน ธุรกิจ การเมือง สังคม ฯลฯ แต่สุดท้ายกลับลำมาหลงรักวงการมาร์เก็ตติ้งที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปขี่จิงโจ้เรียนปริญญาโทมา เลยตัดสินใจหันหางเสือออกสู่การผจญภัยครั้งใหม่อีกสักตั้ง
CLOSE
CLOSE