YouTube เตรียมเปิดตัวรูปแบบจ่ายเงิน แลกกับการไม่ต้องดูโฆษณา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

DSCF7175-798x310-higlight

เป็นไปตามคาด เมื่อ YouTube เตรียมเปิดตัวรูปแบบการชำระเงินสำหรับสมาชิก ที่ไม่ต้องการดูโฆษณา หรือ YouTube Ads เป็นข่าวดีสำหรับผู้รักการท่อง YouTube อย่างยิ่ง แต่เป็นข่าวร้ายของเจ้าของคลิปเช่นกัน เพราะแหล่งทำรายได้อาจหดหายไปอีกหนึ่งช่องทาง

Screen-Shot-2015-04-09-at-8.55.35-am-700

หลังจาก YouTube พาร์ทเนอร์ เพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ ของรูปแบบการชำระเงินใหม่นี้ ซึ่งกล่าวถึงรายละเอียดของการเปิดตัวสมาชิกรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ค่าบริการสำหรับจะอยู่ที่ 10 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน ซึ่งเจ้าของวิดีโอบน YouTube จะต้องยอมรับเงื่อนไขนี้ โดยไม่สามารถโต้แย้งได้ และถ้าคุณไม่เห็นด้วย วิดีโอของคุณก็จะต้องตั้งค่าเป็นส่วนตัวเท่านั้น

 

แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •