วัน-ทู-คอล! ชวนน้องๆ มหาวิทยาลัย ประกวดแผนพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นายอเนก อนันต์วัฒนพงษ์   ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหารกลุ่มลูกค้าพรีเพด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส  กล่าวว่า “ วัน-ทู-คอล! จัดโครงการ ”วัน-ทู-คอล! แบรนด์เอจ อวอร์ด” ประกวดแผนพัฒนาธุรกิจที่มุ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับนิสิต – นักศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษาและการอบรมให้ความรู้ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน ซึ่งจัดมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 6   โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการต่างๆ ในชุมชน ผ่านช่องทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ

สำหรับปีนี้ วัน-ทู-คอล! ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปัญหาภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายอย่างมากมาย และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในทุกภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วย เนื่องจากทำให้ผู้บริโภคลดปริมาณการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย ซึ่งทำให้รายได้ในชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ลดลง

ดังนั้นเพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งถือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้ เกิดการสร้างงาน   โครงการ ”วัน-ทู-คอล! แบรนด์เอจ อวอร์ด ปีที่ 6”  ในครั้งนี้จึงจัดขึ้นในตอน “Tic Tac Tour … ท่องทั่วไทย รีบแชะ รีบแชร์ แล้วโชว์ไอเดีย” โดยให้นิสิต นักศึกษานำเสนอแผนการสื่อสารการตลาด (IMC Plan)  เพื่อเชิญชวนให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจในภูมิภาคของตนเองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายผ่านการพักผ่อน-เที่ยว-ชม-ชิม-ช้อป โอท็อปไทย

โดยโครงการดังกล่าวเปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่  เข้าร่วมประลองไอเดียอิสระ โดยรวมกลุ่มสมาชิกในทีมไม่เกิน 4 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ เขียนแผนพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว ชิงรางวัลทุนการศึกษา พร้อมโอกาสในการเข้าร่วม Camp Workshop ที่เขาใหญ่ เพื่อพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ โดยวิทยาการชั้นนำด้านการตลาด ให้น้องๆ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับตลอดทั้งโครงการ ไปต่อยอดการพัฒนาแผนธุรกิจในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง พร้อมชิงทุนการศึกษารวมกว่า 600,000 บาท

นอกจากนี้ก่อนเข้าร่วมโครงการ  วัน-ทู-คอล! ยังจัดกิจกรรม Road Show ขึ้นทุกภาคทั่วประเทศ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้  มุมมองทางการตลาดใหม่ๆ รวมถึงเทคนิคการเขียนแผนสื่อสารการตลาด (IMC) ของการท่องเที่ยวให้กับน้องๆ และวิทยากรพิเศษจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาให้ความรู้สินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคอีกด้วย 

สำหรับนิสิต นักศึกษาที่สนใจ เพียงดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.12callbrandageaward.com  ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค.55 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-129-3857-8 ต่อ 212-214” นายอเนก กล่าวสรุป


  •  
  •  
  •  
  •  
  •