F5 เน็ตเวิร์กส์ เผยผลสำรวจ “สถานะการนำเสนอแอปพลิเคชั่นประจำปี 2561” ชี้แอปพลิเคชั่นเซอร์วิสช่วยให้องค์กรใช้แอปฯได้รวดเร็ว สมาร์ทและปลอดภัยมากขึ้น

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

SOAD2018

F5 เน็ตเวิร์กส์ เผยผลสำรวจ “สถานะการนำเสนอแอปพลิเคชั่นประจำปี 2561” (2018 State of Application Delivery report) จากความคิดเห็นของลูกค้าทั่วโลกชี้ว่าการใช้มัลติ-คลาวด์ช่วยให้องค์กรสามารถเลือกแพลตฟอร์มคลาวด์จากค่ายต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งานแอปพลิเคชั่นแต่ละแอปฯ ได้มากที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน มัลติ-คลาวด์ ก็เพิ่มความท้าทายให้กับหลายองค์กรในการบริหารจัดการแพลตฟอร์มคลาวด์ของค่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่แต่ละองค์กรต่างต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบแอปพลิเคชั่น ของตนเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด

แม้ว่าจะมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ก่อให้เกิดการคุกคามได้ทันทีแต่ยังไม่มีสัญญาณว่าองค์กรต่างๆ จะชะลอการนำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นมาปรับใช้ในธุรกิจ แอปพลิเคชั่นกลายเป็นสิ่งใหม่ที่ใช้งานกันทั่วไปในภูมภาคเอเชีย แปซิฟิคเพราะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ได้เปลี่ยนวิธีการปฏิสัมพันธ์ของคนในภูมิภาคเอเชียกว่า 4 พันล้านคนในยุคที่เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล รายงานสถานะการนำเสนอแอปฯ ปีนี้ ชี้ให้เห็นว่า ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นส่งผลต่อธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิคอย่างไร องค์กรธุรกิจต่างมุ่งวางรากฐานเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้ใช้แอปพลิเคชั่นของตนที่มอบทั้งความรวดเร็ว ชาญฉลาดและปลอดภัยมากขึ้น

ในรายงานผลสำรวจฯ ประจำปีที่ 4 นี้ F5 ได้ทำการสอบถามถึงบทบาทสำคัญของแอปพลิเคชั่นเซอร์วิสที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ ใช้แอปฯได้รวดเร็วขึ้น สมาร์ทขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น จากมืออาชีพด้านแอปพลิเคชั่น ระบบเครือข่ายและไอทีกว่า 3,000 คน รวมทั้งมืออาชีพด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่เรียกว่า security pros จากทั่วโลกซึ่งได้ให้คะแนนในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการนำเสนอแอปพลิเคชั่นตั้งแต่หัวข้อพลับลิคและไพรเวทคลาวด์ และการปรับใช้มัลติ-คลาวด์ หัวข้อความท้าทายด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น การใช้ระบบอัตโนมัติและการทำงานให้สอดประสานทั้งหมดทุกสภาพแวดล้อม และหัวข้ออนาคตแอปพลิเคชั่นเซอร์วิสที่องค์กรต้องการ

ผลสำรวจที่เป็นประเด็นน่าสนใจ

ผู้ตอบผลสำรวจมาจากทุกภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก ทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรการเงิน องค์กรเทคโนโลยีและองค์กรการศึกษา และเป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ระบบความปลอดภัยของไอที และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งเดฟออปส์ไปจนถึงผู้บริหาร โดยจากรายงานพบว่ามีผลสำรวจที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจไว้หลายข้อด้วยกัน ดังนี้

 • ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น จุดประกายการใช้สถาปัตยกรรมใหม่และการริเริ่มสุดยอดการพัฒนาด้านไอที
 • 69 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ตอบแบบสำรวจในเอเชีย แปซิฟิค ให้ความเห็นว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและการปรับกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดยังคงเป็นส่วนขับเคลื่อนสำคัญประการแรกๆ ในการพัฒนารูปแบบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ในขณะที่กว่าครึ่ง (51 เปอร์เซ็นต์) ตอบว่าดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นกระตุ้นให้เกิดการส่งมอบแอปฯ จากคลาวด์ ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 44 เปอร์เซ็นต์ ตอบว่ากำลังเปลี่ยนรูปแบบ การพัฒนาแอปฯ และ จำนวน 37 เปอร์เซ็นต์รายงานว่ากำลังสำรวจสถาปัตยกรรมของแอปฯ ใหม่ๆ อาทิ คอนเทนเนอร์และไมโครเซอร์วิสเซส
 • มัลติ-คลาวด์ช่วยให้เกิดกลยุทธ์การพัฒนา “สุดยอดคลาวด์สำหรับแอปฯ” : องค์กรส่วนมากกำลังดำเนินกลยุทธ์การใช้แอปฯ แต่ละแอปฯ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงนำไปสู่การเลือกใช้คลาวด์จากหลายค่ายหรือมัลติ-คลาวด์ 84 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบผลสำรวจกำลังใช้มัลติ-คลาวด์ และเกือบครึ่งหรือ 49 เปอร์เซ็นต์ตอบว่าการเลือกใช้คลาวด์ของค่ายใดนั้นขึ้นอยู่กับแอปฯ แต่ละแอปฯ ที่ใช้
 • การบริการแอปพลิเคชั่นคือประตูสู่อนาคต : โดยเฉลี่ยแต่ละองค์กรจะใช้บริการแอปฯ ด้านต่างๆ ประมาณ 16 รายการที่แตกต่างกันเพื่อให้แอปฯ ทำงานรวดเร็ว ปลอดภัยและใช้งานได้ตลอดเวลา ความปลอดภัยยังคงเป็นบริการด้านแอปฯ ที่สำคัญที่สุด แต่ปีนี้ แอป เกตเวย์ เซอร์วิส กลายเป็นบริการที่เป็นที่ต้องการอย่างมากเนื่องจากองค์กรไอทีต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค 4 ใน 5 รูปแบบการบริการด้านแอปฯ ที่เป็นที่นิยมสูงสุด ซึ่งองค์กรชั้นนำวางแผนที่จะนำมาใช้ในอีก 12 เดือนข้างหน้าคือ แอป เกทเวย์ เซอร์วิส ได้แก่ SDN, API, IOT และ HTTP/2
 • การใช้งานมัลติ-คลาวด์ มากขึ้นทำให้เกิดความไม่มั่นใจในด้านความปลอดภัย : ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นผลักดันให้องค์กรนำเสนอแอปฯ จากคลาวด์กันมากขึ้น แต่ความเชื่อมั่นขององค์กรว่าสามารถรับมือกับการโจมตีได้เริ่มสั่นคลอนเนื่องจากการขาดประสบการณ์และความชำนาญในการรักษาความปลอดภัยให้แอปพลิเคชั่นที่ใช้งานบนพลับบลิค คลาวด์ จากผลสำรวจ พบว่า 28 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกให้ความเห็นว่าการปกป้องแอปฯ เป็นความ ท้าทายด้านความปลอดภัยประการสำคัญที่สุด ซึ่งนำไปสู่การนำ Web Application Firewalls (WAFs) มาใช้มากขึ้น ในขณะที่มีเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ที่ตอบว่าจะไม่ใช้ WAFsในการป้องกันภัยให้แอปฯ ในอีก 12 เดือนข้างหน้า
 • ระบบอัตโนมัติและสอดประสานทั้งหมดทุกสภาพแวดล้อมเดินหน้าเต็มที่: แผนกไอทีขององค์กรต่างกำลังสร้างมาตรฐานการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติและสอดประสานกันทุกสภาพแวดล้อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการ (OpEx) กว่า 8 ใน 10 ของผู้ตอบแบบสอบถามในเอเชีย แปซิฟิค หรือ 81 เปอร์เซ็นต์ รายงานว่าได้ใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิตโดยส่วนใหญ่พิจารณาใช้ซอฟท์แวร์ของแบรนดยักษ์ใหญ่ทั้งสาม ได้แก่ VMware, Cisco และ OpenStack เพื่อตอบสนองความต้องการด้านระบบอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม สถานะของแอพลิเคชั่น ดิลิเวอรี่ได้ที่ https://f5.com/about-us/news/the-state-of-application-delivery

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


 • 1
 •  
 •  
 •  
 •