103.58.148.118

PR News

Ξ Leave a comment

เอไอเอส คว้ารางวัล บริหารจัดการองค์กรยอดเยี่ยมจากเวที Drive Award 2017

posted by  100 views

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

AIS_1

จากการที่เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “Digital For Thais” ที่มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD) และนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ส่งผลให้ ล่าสุด เอไอเอส โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัลบริหารจัดการองค์กรยอดเยี่ยม จากเวที Drive Award 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมอบให้องค์กรที่มีการบริหารจัดการภายในองค์กรยอดเยี่ยม ภายใต้การทำธุรกิจแบบยั่งยืน มีการวางแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยยึดมั่นความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคม โดยมี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล

AIS_2

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ติดตาม MarketingOops!
Marketing Oops! มี LINE แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวดิจิทัลแบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @marketingoops

Contributor

User Name: Marketing Oops!

FB Comments

Related Posts

Leave a Reply


+ nine = 10

Recent Posts

Facebook