มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย มอบเงินพัฒนาห้องสมุด รร. ตำรวจตระเวนชายแดนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

amway-1

นายกิจธวัช ฤทธีราวี ประธานกรรมการ มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย พร้อมคณะกรรมการ มอบเงินสนับสนุน 1,104,700 บาท แก่ พล.ต.ต. ประพันธ์ จันทร์เอม รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อพัฒนาห้องสมุดมูลนิธิแอมเวย์ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้แก่เยาวชนไทย สร้างนิสัยรักการอ่าน ทั้งยังช่วยให้เยาวชนได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึง

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 4
  •  
  •  
  •  
  •