บางกอกแอร์เวย์ส เตรียมเปิดเที่ยวบินเพิ่ม 2 เส้นทาง กรุงเทพ-ภูเก็ต และ สมุย-ภูเก็ต เริ่ม 1 ก.ค. 63

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

บางกอกแอร์เวย์ส เตรียมเปิดเที่ยวบินเพิ่ม 2 เส้นทาง กรุงเทพ-ภูเก็ต และ สมุย-ภูเก็ต เริ่ม 1 ก.ค. 63

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เตรียมเปิดให้บริการเที่ยวบินเพิ่มเติม 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทาง(ไป-กลับ) กรุงเทพ-ภูเก็ต และเส้นทาง(ไป-กลับ) สมุย-ภูเก็ต โดยจะให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป เพื่อรองรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทาง ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สำหรับเส้นทาง (ไป-กลับ) กรุงเทพ-ภูเก็ต จะให้บริการด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส 319 เที่ยวบิน PG 275 ออกจากกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เวลา 10.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต เวลา 11.25 น. และเที่ยวบิน PG276 ออกจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต เวลา 12.15 น. ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เวลา 13.45 น. เส้นทาง (ไป-กลับ) สมุย-ภูเก็ต จะให้บริการด้วยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 เที่ยวบิน PG251 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 11.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต เวลา 12.55 น. และเที่ยวบิน PG252 ออกจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต เวลา 13.30 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 14.25 น.

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 24 ต.ค. 2563 เส้นทาง (ไป-กลับ) กรุงเทพ-เชียงใหม่ จะมีการปรับลดเที่ยวบิน โดยให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส 319 เที่ยวบิน PG225 ออกจากกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เวลา 14.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เวลา 16.00 น. และเที่ยวบิน PG226 ออกจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เวลา 16.50 น. ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เวลา 18.15 น.

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์www.bangkokair.com หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 และ 02-270-6699 ในเวลาทำการ


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •