เทสบัดกับ Future Food Box สนับสนุนอาหารอนาคตในเมืองไทย

  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 

ครั้งแรกในไทยกับ Future Food Ideation ด้านอาหารอนาคตผ่านทุกประสาทสัมผัสทั้ง รูป รส กลิ่น เสียงกับประสบการณ์แบบ Virtual Future Food Experience

เทสบัดทำ Future Food Box นี้ขึ้นมาเพื่อ สนับสนุนด้านอาหารอนาคตในเมืองไทย โดยเรานำวัตถุดิบจาก Startup food tech / bio tech ไทย มาพัฒนาเมนู ทำ prototype ให้ผู้บริโภคเข้าถึงมากขึ้น และ Web Application เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับ ผู้ประกอบการได้เข้าถึงและเข้าใจลูกค้ามากขึ้น และ ร้านอาหารสามารถนำข้อมูลที่ได้ ไปต่อยอดพัฒนาต่อไปและช่วยเหลือให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน เทสบัดส่งเซ็ตอาหารอนาคตไปให้เปิดประสบการณ์ใหม่ในการรับประทานอาหารที่บ้าน ไปพร้อมๆกับการรับรู้เรื่องราวของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ Web application เป็นแพลตฟอร์มในการเล่าเรื่องราวของอาหารแห่งอนาคต, สร้างประสบการณ์โต้ตอบกับผู้ทาน (interactive dining experience), สร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ ที่มีต่ออาหาร (customer feedback) และนำข้อมูลที่ได้มารวบรวมเพื่อการพัฒนาต่อไป (data insights for further development)

สนใจเปิดประสบการณ์อาหารอนาคต พร้อมกับรับรู้เรื่องราวของวัตถุดิบผ่าน Web App “Where is the future of future food” รอบ FoodTech วันที่ 10 ก.ค. นี้ (หมดเขตลงทะเบียน 6 ก.ค. 64) สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.tastebudlab.com/future-food-network

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 15
  •  
  •  
  •  
  •